Loading

Żywienie zwierząt

Okiem eksperta: Upały to najtrudniejszy okres dla krów.

Wzrost temperatur na zewnątrz powoduje wzrost temperatury i wilgotności w oborach. Dlatego utrzymanie optymalnego mikroklimatu budynku ma bardzo duże znaczenie, szczególnie odpowiednia izolacja termiczna oraz wentylacja. Kluczowym wsparciem dla poprawienia komfortu krów w tym okresie może mieć zamontowanie dodatkowych wentylatorów. Odpowiednia wentylacja poprawia wymianę powietrza w oborze zmniejszając stężenie amoniaku, CO2 oraz innych szkodliwych gazów. Dodatkowe wentylatory ochładzają budynek oraz zwierzęta, mają również wpływ na zmniejszenie ilości much w oborze.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Mikotoksyny – zadbaj o to by nie szkodziły twoim świniom

Jednym z podstawowych wymogów prowadzenia wysoce efektywnej hodowli zwierząt jest dostarczenie zbilansowanej paszy, która powinna zawierać wszystkie niezbędne składniki odżywcze i być „bezpieczna”. Niestety czasami surowce użyte do jej produkcji mogą być skażone mikotoksynami. Taka sytuacja bardzo często prowadzi do znaczącego pogorszenia się wyników produkcyjnych na fermach trzody chlewnej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku rozrodu oraz odchowie prosiąt.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Stres cieplny u cieląt– jak zapobiegać?

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia oraz wilgotności wzrasta ryzyko stresu cieplnego u zwierząt. Górna granica krytyczna to 25 ° C, jednak młode zwierzęta zaczynają odczuwać skutki stresu cieplnego już przy 21 ° C. Cielęta starają się utrzymać stałą temperaturę ciała niezależnie od temperatury zewnętrznej, zwanej strefą termoneutralną. Strefa termoneutralna zależy od temperatury, ruchu powietrza, wilgoci, światła słonecznego, ściółki oraz przeżuwania. Na wiele z tych czynników mają wpływ warunki otoczenia, w którym umieszcza się cielę.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Optymalna temperatura w chlewni a efektywność produkcji.

Świnie są zwierzętami dość wrażliwymi na niskie temperatury ale też  źle znoszą wysokie dlatego utrzymanie optymalnej temperatury w chlewni jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność produkcji. Podczas jesienno-zimowych chłodów  ciężko utrzymać optymalną temperaturę przy zachowaniu właściwej wentylacji, szczególnie w budynkach o starszej konstrukcji.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Kukurydza w żywieniu trzody chlewnej

Ziarno kukurydzy jest coraz powszechniej stosowanym komponentem w żywieniu trzody chlewnej w Polsce. Jego popularność wynika z zalet tej rośliny oraz rosnącej podaży spowodowanej wzrostem areału uprawy.

Czytaj więcej

Okiem ekperta: Mączka rybna jako komponent paszy

Mączka rybna z uwagi na swój skład jest bardzo cennym komponentem pasz. Ze względu na swoją wysoką cenę ma ograniczone zastosowanie w tuczu lecz w przypadku prosiąt jest bardzo pożądanym komponentem do produkcji prestarterów.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Enzymy paszowe w żywieniu świń

Stosowanie enzymów w paszach dla trzody chlewnej jest uzasadnione u zwierząt młodych z nie w pełni rozwiniętymi gruczołami trawiennymi oraz słabo rozwiniętą mikrobiotą przewodu pokarmowego, a także u zwierząt starszych, którym zwykle podaje się pasze o niższej strawności.

Czytaj więcej
Nasze marki