Loading

Badania i rozwój

Dane kontaktowe

 

"Jakość to sposób myślenia, który powoduje,
że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"

~ E. Deming

 

EKOPLON już od 30 lat oferuje klientom wysokiej jakości nawozy i środki żywienia zwierząt, osiągając pozycję cenionego producenta i dostawcy. Tworząc nasze produkty, kierujemy się podstawowym założeniem i celem – nasze produkty muszą skutecznie zaspakajać potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców, zwiększać efektywność ekonomiczną ich produkcji w hodowli i uprawie roślin. W swoich działaniach kierujemy się potrzebą dbałości o rozwój biznesu naszego klienta.

Łączymy naukę z praktyką nawiązując bliskie relacje z szerokim gronem gospodarstw rolnych, hodowców oraz ośrodków naukowo-badawczych.

W celu optymalizacji receptur, nasze produkty poddawane są dokładnym badaniom na każdym etapie ich powstawania. Nasi eksperci wykorzystują do tego nowoczesne laboratorium, w którym bada się nawozy i środki żywienia zwierząt. Uzyskane wyniki przenoszone są konsekwentnie do produkcji, stale podnosząc jej jakość.

Nasze finalne produkty, jak i surowce stosowane przy produkcji, są całkowicie bezpieczne oraz o najwyższych standardach obowiązujących w Unii Europejskiej.

GMP+ B1 – certyfikat GMP+ zapewnia bezpieczeństwo oraz potwierdza, że produkowane, składowane i transportowane mieszanki paszowe i premiksy nie powodują żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi. GMP+ B1 wdrożony od 2017 r.

Certyfikat GMP+B1 dla zakładu w Grabkach Dużych. Pobierz

Certyfikat GMP+B1 dla zakładu w Baborowie

Pobierz

   Polityki bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt

Pobierz

 

QS - System Certyfikacji QS jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz. Zapewnia on kontrolę na każdym etapie procesu produkcji, począwszy od gospodarstwa rolnego, poprzez producentów pasz, hodowców zwierząt, ubojnie, masarnie, aż po produkt finalny, który konsument znajduje na półce sklepowej. Systemem QS można objąć także produkcję warzyw i owoców czy detaliczną sprzedaż żywności.

Jesteśmy widoczni w bazie QS-ID 4953113170556

 

Nasze laboratoria uczestniczą w międzylaboratoryjnych testach biegłości badań, których celem jest ocena jakości otrzymywanych wyników analiz. Dzięki temu jesteśmy pewni, że uzyskiwane  przez nas wyniki analiz spełniają najwyższe standardy wiarygodności.

Stałe pozycjonowanie wyników badań utrzymuje się niezmiennie w obszarze wysokiej jakości, co jest potwierdzeniem właściwej jakości funkcjonalnej  sprzętu i aparatury laboratoryjnej, wysokich umiejętności pracowników laboratoryjnych oraz wysokiego standardu przyjętych procedur badawczych.

 

Etapy procesu produkcji w zakładach produkcyjnych EKOPLON

Ciągła modernizacja procesów produkcyjnych pozwala na stałe zwiększanie zdolności produkcyjnej firmy i nieustanne podnoszenie  jakości naszych produktów.
Dzięki inwestycjom w sprzęt i technologię najnowszej generacji możemy zapewnić naszym klientom produkt o stabilnej, powtarzalnej, najwyższej oczekiwanej jakości.

Schemat produkcji

01

Dostawa surowców od sprawdzonych dostawców.

Pilnujemy, aby surowce były zawsze tej samej, najwyższej jakości, dlatego każda dostawa surowców jest kontrolowana jakościowo.

02Zbadane i odpowiadające naszym normom surowce są wpuszczane na teren zakładu i następuje ich rozładunek. Surowce dostarczane luzem do silosów magazynowych lub rozładunek surowców workowanych w magazynie surowcowym wysokiego składowania.

03Uruchomienie produkcji określonego produktu rozpoczyna naważanie surowców, następnie rozdrabnianie surowców i ich mieszanie. Kolejnymi etapami produkcji jest proces granulacji, natłuszczanie próżniowe oraz natrysk enzymów na granulat. Produkcja przebiega pod ścisła kontrolą jakościową na kilkunastu etapach produkcji przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.

04Bezpośrednio na produkcji wszystkie nasze produkty są w higieniczny i sterylny sposób pakowane w opakowania jednostkowe lub trafiają do zbiorników ekspedycyjnych.

05Produkty z ostatniego etapu produkcji trafiają spakowane na paletach na magazyn wysokiego składowania lub do zbiorników ekspedycyjnych, skąd jadą bezpośrednio do naszych klientów.

 

 

Technologie stosowane w nawozach EKOPLON

Technologie produkcji nawozów EKOPLON oparte są na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonych zasadach. Wszystkie produkowane przez nas nawozy, zanim zostaną wprowadzone na rynek, przechodzą szereg badań fizykochemicznych i doświadczeń polowych. Każdy etap produkcji odbywa się pod ścisłą kontrolą naszych Technologów. Dzięki temu dostarczamy tylko sprawdzone i pełnowartościowe produkty. Wysoka jakość produktów EKOPLON jest naszym priorytetem. Dostawa każdego surowca jest rozpatrywana osobno, ponieważ dobór odpowiednich surowców ma bardzo istotny wpływ na końcową jakość produkowanych przez nas nawozów. Surowce muszą spełniać wysokie standardy. Nie korzystamy z półśrodków. Do produkcji używamy tylko w pełni zgodnych z naszymi wymaganiami surowców o najwyższej jakości i czystości.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze nawozy krystaliczne spełniały oczekiwania klientów. Produkcja odbywa się etapowo. Surowce mikro- i makroelementowe naważane są oddzielnie, by zniwelować ryzyko pomyłki. Oba etapy sprawdzane są przez Technologów i Dział Kontroli Jakości.  Następnie surowce transportowane są do mieszalnika. Czas mieszania jest ściśle określony przez Technologów, co jest gwarantem uzyskania odpowiedniej homogenności końcowego produktu.

Produkcja nawozów płynnych jest procesem wieloetapowym. Proces naważania surowców, jak i mieszania, odbywa się pod ścisłą kontrolą według odpowiednio opracowanych receptur. Każda seria nawozu, zanim zostanie dopuszczona do konfekcjonowania, jest badana pod kątem parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych. Wszystko po to, by na rynku pojawiły się tylko pełnowartościowe nawozy.

Nawozy MAXIMUS Platinum zostały wzbogacone w kompleks MPC² (Micro Protection Complex), dzięki któremu stymulują prawidłowy rozwój i lepsze wykorzystanie nawożenia doglebowego oraz zapobiegają niedoborom najważniejszych składników odżywczych.

Technologia oparta o lignosulfoniany, które są pochodną ligniny, która jako integralny składnik ściany komórkowej roślin wstępuje naturalnie we wszystkich roślinach drzewiastych i pełni funkcje wzmacniające. Powstają w procesie delignifikacji drewna i występują w postaci brązowego, bardzo dobrze rozpuszczalnego proszku.

CHELACID jest kompleksem mikroelementów schelatowanych związkiem EDTA i kwasami organicznymi. Zapewnia szybkie i bezpieczne wchłanianie mikroelementów do komórek liści, czyniąc nawożenie dolistne najlepszym i najszybszym sposobem uzupełnienia mikroelementów. Wzmacnia odporność roślin na choroby, szkodniki i stresy fizjologiczne oraz ułatwia możliwość łącznego stosowania nawozów z wieloma środkami ochrony.

ComplexActive - ComplexActive to trzy substancje czynne biologicznie, których zadaniem jest ograniczanie wpływu stresów abiotycznych na wzrost, rozwój i funkcjonowanie roślin uprawnych. ComplexActive zawarty jest w nawozach EKOLIST, dzięki czemu są one rewelacyjnym rozwiązaniem do stosowania zarówno w czasie optymalnych warunków wzrostu, jak i w okresach kiedy warunki nie do końca są sprzyjające.

 

Nasze marki