Loading

Okiem eksperta: Enzymy paszowe w żywieniu świń

24.09.2019

Enzymy możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy endogenne i egzogenne . Grupa pierwsza to enzymy wspierające enzymy wytwarzane przez zwierzęta. Do tej grupy możemy zaliczyć np.: lipazę, amylazę, proteazy. Drugą grupą enzymów (egzogenne) stanowią enzymy nie produkowane przez przewód pokarmowy świni. Enzymy rozkładające składniki włókna jak β- glukanaza, ksylanaza, pektynaza, celulaza, arabioksylanaza, karbohydrolazy oraz fityniany rozkładane przez fitazy.

Dobór enzymu a co za tym idzie jego skuteczność powinien zleżeć od składu mieszanki paszowej i wieku trzody chlewnej.
Dziś powszechnie stosuje się fitazy, które mają za zadanie zwiększyć dostępność fosforu ze zbóż zawartego w fitynianach. Dzięki fitazie uzyskujemy nie tylko wyższe przyswajanie fosforu ale również aminokwasów oraz innych makro i mikroskładników jak: wapń, magnez, cynk, mangan. Zwiększenie biodostępności ogranicza ilość wydalanego z kałem fosforu do środowiska co, niweluje zanieczyszczenie środowiska.
Stosowanie β-glukanazy, ksylanazy, celulazy, pektynazy i hemicelulazy, powoduje rozkład polisacharydów nie skrobiowych, ligniny i skrobi opornej na trawienie wchodzącej w skład włókna pokarmowego. Enzymy te przyczyniając się do zwiększenia wykorzystania energii (a w efekcie poprawy FCR - feed conversion ratio) . Chcąc poprawić wykorzystanie ziarna jęczmienia lub owsa, należy stosować przede wszystkim β-glukanazy i arabinoksylanazy, w przypadku pszenicy, pszenżyta i żyta – arabinoksylanazy i ksylanazę.
Proteazy to enzymy wspomagające trawienie białek. Znajdują zastosowanie w przypadku skarmiania pasz o wysokim udziale białka, szczególnie jeśli są w nich obecne czynniki antyżywieniowe, które inhibitują proces trawienia i działanie enzymów jak pepsyna czy trypsyna.
Enzymy lipolityczne (lipaza) odpowiadają za trawienie tłuszczy (rozrywają wiązania estrowe) zwiększając dostępność energii.
Enzymy amylolityczne (jak alfa amylaza) rozkładają cząsteczki złożonych węglowodanów jak skrobia przez co również podnoszą wykorzystanie energii z paszy.

Enzymy paszowe pozwalają na efektywniejsze wykorzystywanie przez świnie zastosowanych komponentów paszowych a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcyjnych i poprawę efektywności produkcji trzody chlewnej.

Nasze marki