Loading

Okiem eksperta: Upały to najtrudniejszy okres dla krów.

06.05.2020
Okiem eksperta: Upały to najtrudniejszy okres dla krów.

Wzrost temperatur na zewnątrz powoduje wzrost temperatury i wilgotności w oborach. Dlatego utrzymanie optymalnego mikroklimatu budynku ma bardzo duże znaczenie, szczególnie odpowiednia izolacja termiczna oraz wentylacja. Kluczowym wsparciem dla poprawienia komfortu krów w tym okresie może mieć zamontowanie dodatkowych wentylatorów. Odpowiednia wentylacja poprawia wymianę powietrza w oborze zmniejszając stężenie amoniaku, CO2 oraz innych szkodliwych gazów. Dodatkowe wentylatory ochładzają budynek oraz zwierzęta, mają również wpływ na zmniejszenie ilości much w oborze.

W okresie upałów wzrasta również zapotrzebowanie krów na wodę. Należy zwrócić szczególną uwagę na to czy wszystkie zwierzęta mają  swobodny dostęp do czystych, sprawnych poideł. W warunkach stresu cieplnego spożycie wody przez krowy wzrasta od 1,2 do 2 razy w stosunku do jej pobrania w neutralnych warunkach pogodowych

Stres cieplny spowodowany wysoką temperaturą oraz wysoką wilgotnością powoduje spadek pobrania paszy przez zwierzęta co z kolei wpływa na pogorszenie wskaźników produkcyjnych, reprodukcyjnych oraz zdrowotnościowych stada. Ważne by krowy w tym okresie otrzymywały bardziej skoncentrowane dawki wysokiej jakości pasz. Krowy na ochłodzenie zużywają dużo energii dlatego stosowanie produktów zawierających tłuszcze chronione jest w tym okresie bardzo wskazane: stosuj nasze Pasze pełnoporcjowe: Krowa 20 Energia Plus (bez GMO), Krowa 22 Energia Plus (bez GMO), Mlekotok (bez GMO), korektory i koncentraty wysokoenergetyczne: Protan KM Energy (bez GMO), Koreko Energy Fat (bez GMO)Koreko Standard Fat (bez GMO).

Widoczne oznaki stresu cieplnego u bydła mlecznego:

Zmniejszona aktywność.

Zwierzęta szukają cienia i wiatru.

Zwiększona częstość oddechów (dyszenie z otwartym pyskiem).

Pocenie się i nadmierne ślinienie.

Zmniejszone pobranie paszy.

Pobudzenie i niepokój.

Zwiększone pragnienie. Znacznie wzrasta spożycie wody pitnej.

Częstsze oddawanie moczu (z dużą utratą elektrolitów).

Wydajność mleka spada nawet o 50% lub więcej.

Pogorszenie parametrów mleka( białka i tłuszczu).

Utrata masy ciała.

Pogorszenie parametrów rozrodu.

Zwiększona liczba komórek somatycznych w mleku i ryzyko zapalenia wymienia.

Cielęta rodzą się przedwcześnie i są małe.

Wyhamowanie przyrostów zwierząt.

Okres upałów sprzyja także namnażaniu się pleśni oraz grzybów w paszach objętościowych i związanym z tym wyższym poziomem mykotoksyn. Wyższe poziomy mykotoksyn wpływają niekorzystnie na rozród, odporność w tym poziom komórek somatycznych. Warto zabezpieczyć zwierzęta używając odpowiednich sorbentów mikotoksyn: Mykosorbent, Sorbix 3D oraz produktów zawierających sorbenty mikotoksyn: Żywe Drożdże Future Cow (Bez GMO), Protan Gold Repro Somik (bez GMO), Krowa 18 Standard (bez GMO). Wyższa aktywność grzybów i pleśni w kiszonkach powoduje również drastyczny wzrost temperatury skarmianych pasz objętościowych oraz TMR. Wpływa to niekorzystnie na pobranie suchej masy przez zwierzęta. Chłodzik TMR skutecznie zabezpiecza pasze przed zagrzewaniem w letnie upały.

 

Pliki do pobrania

Nasze marki