Loading

Żywienie zwierząt

Okiem ekperta: Energia w paszy a dobre wyniki produkcyjne w trzodzie chlewnej.

Przy obecnym dużym potencjale genetycznym trzody chlewnej bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego wykorzystanie jest poziom energii w paszy, a w zasadzie bilans energii względem białka. Zarówno niedobór jak i nadmiar energii negatywnie odbija się na wynikach produkcyjnych i finansowych fermy.

Czytaj więcej

Zdrowe nogi więcej mleka

Kulawizny spowodowane chorobami racic to jedne z największych problemów hodowców krów mlecznych. Kulawizna jest jedną z najczęstszych przyczyn brakowania krów zaraz po płodności i chorobach wymienia. Problemy z racicami nie tylko powodują ból i cierpienie bydła mlecznego, ale także mają ogromny wpływ na ekonomię gospodarstw mlecznych.

Czytaj więcej

Okiem eksperta: Rośliny strączkowe jako alternatywne źródło białka dla poekstrakcyjnej śruty sojowej

Stosowanie roślin strączkowych w żywieniu trzody chlewnej jest uzasadnione, lecz przy ich podawaniu należy pamiętać o pewnych aspektach.

Czytaj więcej

Jak poprawić parametry rozrodu u krów

Nieodpowiednie żywienie krów jest jedną najczęstszych przyczyn pogorszenia parametrów reprodukcyjnych na stadach.

Czytaj więcej

BALANS - Program żywienia gęsi

Firma EKOPLON poleca program żywienia gęsi o nazwie BALANS.

Czytaj więcej

Śruta rzepakowa jako komponent paszowy dla trzody chlewnej

Dlaczego warto rozważyć zastosowanie śruty rzepakowej w bilansowaniu dawek. To ciekawy komponent białkowy, którego zastosowanie powinno obniżyć koszty paszy dla określonych grup technologicznych trzody chlewnej.

Czytaj więcej

Prawidłowy odchów jałówek sukcesem w hodowli bydła mlecznego

Odchów zdrowych jałówek wymaga czasu, zaangażowania, umiejętności i odpowiedniej wiedzy. Dzisiejsza gospodarka mleczna wywiera znaczną presję na koszty odchowu jałówek, ponieważ jałówki nie generują dziennego dochodu. Są postrzegane jako koszt, a nie inwestycję, dlatego duży odsetek hodowców nie przykłada się do ich prawidłowego odchowu. Przyszłość rentowności stada zależy w dużym stopniu od tego, jak wychowa się i odpowiednio przygotuje jałówki.

Czytaj więcej
Nasze marki