Loading

Okiem eksperta: Stres cieplny u cieląt– jak zapobiegać?

08.04.2020
Okiem eksperta: Stres cieplny u cieląt– jak zapobiegać?

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia oraz wilgotności wzrasta ryzyko stresu cieplnego u zwierząt. Górna granica krytyczna to 25 ° C, jednak młode zwierzęta zaczynają odczuwać skutki stresu cieplnego już przy 21 ° C. Cielęta starają się utrzymać stałą temperaturę ciała niezależnie od temperatury zewnętrznej, zwanej strefą termoneutralną. Strefa termoneutralna zależy od temperatury, ruchu powietrza, wilgoci, światła słonecznego, ściółki oraz przeżuwania. Na wiele z tych czynników mają wpływ warunki otoczenia, w którym umieszcza się cielę.

Co możemy zrobić, aby pomóc cielętom uniknąć stresu cieplnego?

 1. Zapewnić cień.
  Tak jak w przypadku każdego zwierzęcia, ważne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska bytowania, w tym schronienia i wygodnego miejsca do odpoczynku. Obejmuje to przebywanie cieląt poza bezpośrednim wpływem światła słonecznego.
 2. Zadbać o odpowiednią wentylację.
  Odpowiednia cyrkulacja powietrza w cielętniku może pomóc w chłodzeniu cieląt, gdy temperatura otaczająca cielę zostanie usunięta i zastąpiona świeższym, chłodniejszym powietrzem. Ruch powietrza może być poprawiony mechanicznie przez wentylatory lub naturalnie przez otwarcie otworów wentylacyjnych / drzwi. Pamiętać jednak należy o unikaniu przeciągów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia cieląt. Poprawiony ruch powietrza w pomieszczeniu zmniejszy również populację much, zmniejszając przenoszenie chorób.
 3. Oferując dużo świeżej wody.
  Gdy cielęta próbują utrzymać temperaturę ciała, woda jest tracona przez dyszenie i pocenie się. Jest to szczególnie ważne w przypadku narażenia cieląt na biegunki, gdyż cielęta bardzo szybko się odwadniają. Świeża, czysta woda (przechowywana z dala od bezpośredniego światła słonecznego) powinna być stale w zasięgu cieląt.
 4. Regularnie odświeżając starter.
  Spożycie suchej paszy będzie na ogół zmniejszone w okresach stresu cieplnego, co oznacza, że dostępny starter powinien być bardzo smaczny i świeżo zadany.
 5. Unikając stresu
  Dobrze jest obchodzić się z cielętami rano, aby stresujące czynności, takie jak usuwanie rogów, szczepienia, przegrupowywania lub transport, mogły być zakończone, gdy zarówno temperatura ciała cielęcia, jak i temperatura otoczenia są najniższe w ciągu dnia.
 6. Zastanowić się nad skarmianiem większej ilości preparatu mleko zastępczego.
  Podczas stresu cieplnego, spożycie suchego startera zmniejsza się, pozostawiając cielęta z mniejszą ilością energii dostępnej dla wsparcia ich zwiększonych wymagań . Ogólnie rzecz biorąc, zdrowe cielęta raczej nie odmówią wypicia mleka, więc istnieje możliwość zwiększenia ilości energii dostarczanej cielętom poprzez zwiększenie ilości oferowanej paszy płynnej.

UTRZYMANIE CHŁODU I KOMFORTU CIELĄT W OKRESACH GORĄCEJ I WILGOTNEJ POGODY MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ZACHOWANIA ZDROWIA I WYDAJNOŚCI.

Pliki do pobrania

Nasze marki