Loading

Okiem eksperta: Kukurydza w żywieniu trzody chlewnej

03.12.2019

Suche  ziarno kukurydzy charakteryzuje się :

wysoką koncentracją energii około 14MJ,


niskim poziomem włókna,


niższym w stosunku do innych zbóż poziomem białka około 8%, białko to ma niższy poziom lizyny i tryptofanu,
wysoką strawnością 85%,


brakiem substancji antyżywieniowych,


niskim poziomem fosforu, 


stosunkowo wysokim udziałem tłuszczu (4-6%) bogatego w nienasycone kwasy tłuszczowe 
jest chętnie pobierane przez zwierzęta.
 

Dzięki wysokiej koncentracji energii i niskiemu poziomowi włókna ziarno kukurydzy jest świetnym komponentem dzięki któremu możemy łatwiej zbilansować dawkę pod kątem wartości energetycznej. Często pozwala to na obniżenie kosztów paszy i ułatwia technologiczne jej przygotowanie. Jedynie w przypadku loch luźnych i prośnych wymagających obniżonego poziomu energii i wyższego włókna ma ono ograniczone zastosowanie.  Kukurydza to typowa pasza energetyczna o niższej zawartości białka w stosunku do innych zbóż, więc doskonałe łączy się z paszami białkowymi, takimi jak poekstrakcyjna śruta sojowa czy rzepakowa. Dobrze bilansuje się też z mieszankami zbożowymi zawierającymi więcej włókna, jak owies lub jęczmień.  

Forsowanie wysokich udziałów ziarna kukurydzy (30%-50%) wiąże się z obowiązkiem szczególnego zwrócenia uwagi na bilans białkowy pod kątem aminokwasów oraz dostępności fosforu. Niższy poziom lizyny i tryptofanu możemy łatwo uzupełnić specjalnymi premiksami (mpu) bogatymi w te aminokwasy syntetyczne a fosfor dodatkiem kilku kilogramów fosforu jednowapniowego oraz dodatkiem fitazy. Pamiętajmy wszelkie mono diety wymagają szczególnej uwagi pod kątem bilansowania dlatego zachęcamy do kontaktu z doradcami Ekoplon którzy pomogą Państwu w optymalnym bilansowaniu żywienia. Wysokie dawki kukurydzy mogą mieć negatywny wpływ na jakość słoniny zawartej w półtuszach,  wynikające z wyższego poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz karotenoidów. Dlatego zaleca się ograniczenie udziału kukurydzy do 20% na kilka tygodni przed ubojem.

Kiszone ziarno kukurydzy jest świetnym komponentem poprawiającym żerność świń oraz obniżającym pH przewodu pokarmowego. Ma również pozytywny aspekt ekonomiczny gdyż kiszenie jest tańszym sposobem konserwacji niż suszenie i możemy też ograniczyć zastosowanie zakwaszaczy. Kiszone ziarno kukurydzy dobrze się sprawdza nie tylko w żywieniu na mokro ale również jako komponent w paszach suchych jeżeli dawka nie przekracza 20%. Wyższe dawki będą powodować gorszą homogenność paszy oraz możliwość zawieszania się jej w karmnikach/silosach. 

Ziarno kukurydzy z uwagi na termin zbioru i konieczność dosuszania lub konserwacji poprzez kiszenie lub zabezpieczanie konserwantami narażone jest na większe oddziaływanie grzybów i pleśni. Dlatego istotne jest kontrolowanie poziomu mykotoksyn w paszy i profilaktyczne zabezpieczanie jej poprzez stosowanie mykosorbentów. Szczególnie jest to istotne w przypadku stada podstawowego i prosiąt. 

Nasze marki