Loading

Bydło

Przyczyny słabych przyrostów cieląt:

nieprawidłowe odpojenie siarą,

nieprawidłowa technika karmienia,

źle dobrany preparat mlekozastępczy,

brak starteru,

brak wody.

Zbyt niskie przyrosty dzienne w pierwszych miesiącach życia mają negatywny związek z późniejszą wydajnością mleka. Prawidłowe żywienie cieląt ma tutaj istotne znaczenie.

Rozwiązanie:

Miko Turbo,
Miko Extra,
Dynamiko Musli,
Dynamiko koncentrat,
Protan Junior,
Junior 1,
Junior 2 Siemię.

Przyczyny:

źle zbilansowana dawka,

słabej jakości pasze objętościowe,

zastosowanie zbyt dużych ilości pasz odpadowych,

brak odpowiedniej ilości białka w dawce,

słaba kondycja młodych zwierząt, spowodowana błędami żywieniowymi lub chorobami z okresu pierwszych miesięcy życia.  

W tym okresie młode opasy pozytywnie reagują na pasze białkowe.
Dzienna dawka pasz powinna być zbilansowana. Przy dostępności własnych zbóż można zastosować specjalne koncentraty lub korektory. Także niedobory składników mineralno-witaminowych mogą być powodem zaburzeń w pobieraniu pasz, większą skłonnością do chorób oraz słabszych przyrostów.

Rozwiązanie:

Ekomix CO,
Mix-Vit 4% CO,
Protan Opas,
Protan Opas Max,
Protan Muuu,
Koreko Protein 40,42.

Przyczyny:

źle zbilansowane dawki,

nadmiary cukrów, skrobi w dawce,

niedobór włókna,

niedobór białka,

zła struktura TMR,

słabsze pobranie SM,

stres cieplny,

złe warunki środowiskowe.

Kwasica to choroba krów, której najczęstszą przyczyną jest nadmiar pasz wysokowęglowodanowych. Charakteryzuje się złym trawieniem u krów spowodowanym niewłaściwym środowiskiem żwacza, które ma negatywny wpływ na mikroorganizmy zasiedlające żwacz krów.

Rozwiązanie:

BuforoMix,
Ekomix Bufor,
Żwawe Drożdże,
Żywe drożdże Future Cow.

Przyczyny:

kwasice,

niedobory mineralno-witaminowe,

warunki utrzymania,

podłoże,

ruch zwierząt.

Krowy wysokowydajne narażone są na problemy nóg i racic. Problemy te mają związek z systemem utrzymania, środowiskiem, wysoką produkcją, nieodpowiednim żywieniem i innymi chorobami wysokoprodukcyjnych krów.

Rozwiązanie:

Supermix Krowa 150 Plus,
Supermix  Krowa Max,
Supermix KW Kask Bio Plus,
Supermix Beta -Biotin

Przyczyny:

zbyt dobra kondycja ciała,

złe przygotowanie do laktacji,

niedobór pasz energetycznych,

źle zbilansowane dawki,

choroby.

Ketoza to choroba krów wysokowydajnych, polegająca na niemożności pokrycia wysokich potrzeb energetycznych, związanych z wysoką produkcją mleka. Na ketozę chorują najczęściej krowy w zbyt dobrej kondycji, pobierające zbyt mało paszy. Ketoza jest jedną z przyczyn obniżonej produkcji, słabych parametrów mleka oraz słabych wskaźników rozrodu.

Rozwiązanie:

Suplement Energia,
Mlekostart,
Mlekotok,
Koreko Energy Fat,
Koreko Standard Fat.

Polecamy również produkty z linii SUPERMIX.

Wysoki poziom komórek somatycznych w mleku może być odzwierciedleniem wielu elementów związanych z dojem np.:

wadliwie działającego sprzętu udojowego,

niewłaściwej higieny podczas doju,

złych warunków środowiskowych bytowania itp..

Wysoki poziom komórek może także być związany ze słabą odpornością zwierząt na infekcje, związaną z niedoborem kilku makro, mikroelementów i witamin, wyższym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe podczas wysokiej produkcji itp..

Rozwiązanie:

Supermix K150 Plus,
Supermix KW max,
Supermix Kask Bio Plus,
Ekomix Somik.

Przyczyny:

zbyt duże ilości pasz energetycznych,

źle zbilansowana dawka pokarmowa.

Zdarza się, że w dawkach dla jałówek brakuje sianokiszonek, żywione są one wtedy paszami takimi jak: kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane, a także śruty zbożowe. W takich sytuacjach należy ograniczać ilości pasz energetycznych, uzupełniając je słomą lub sianem, a niedobory białka, dla mikroorganizmów żwacza, niewielkimi ilościami mieszanek białkowych.

Rozwiązanie:

Protan GOLD REPRO-SOMIK,
Protan Muuu,
Krowa 18 standard,
Optima 19 Lux.

Przyczyny:

niedobory z okresu zasuszenia,

nieprawidłowe żywienie mineralno-witaminowe,

źle zbilansowane dawki,

zbyt dobra kondycja ciała oraz nieodpowiednie warunki środowiskowe.

Zatrzymanie łożyska, porażenie porodowe, to często spotykane problemy okresu okołoporodowego u krów mlecznych. Szczególnie istotne jest zatrzymanie łożyska, które często jest powiązane z zapaleniami dróg rodnych i tym samym negatywnie wpływa na wskaźniki rozrodu.

Rozwiązanie:

Supermix KWZ,
Mlekostart Drink.

Powody zmniejszenia pobierania pasz stałych:

zbyt duże ilości mleka w odchowie,

zbyt wysokie dawki mleka lub pójła na każdy odpas,

brak odpowiedniego starteru,

brak wody to główne powody słabego pobierania pasz stałych przez cielęta.

Rozwój przedżołądków decyduje o tym, kiedy cielęta zaczną pobierać pasze stałe. Wcześniejsze pobieranie pasz stałych to oszczędność w odchowie.

Rozwiązanie:

Miko Normal,
Dynamiko koncentrat,
Dynamiko Musli,
Junior 1,
Junior 2 Siemię,

Przyczyny:

niedobory z okresu zasuszenia,

nieprawidłowe żywienie mineralno-witaminowe,

źle zbilansowane dawki,

zbyt dobra kondycja ciała.

Zatrzymanie łożyska, porażenie porodowe to często spotykane problemy okresu okołoporodowego u pierwiastek. Szczególnie istotne jest zatrzymanie łożyska, które często jest powiązane z zapaleniami dróg rodnych i tym samym negatywnie wpływa na wskaźniki rozrodu.

Rozwiązanie:

Supermix KWZ,
Mlekostart Drink.

 

Przyczyny:

źle zbilansowane dawki,

niedobory energetyczne,

suma niedoborów w żywieniu mineralno-witaminowym krów w okresie okołowycieleniowym oraz poporodowym,

wysoka produkcja,

choroby,

warunki środowiskowe. 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki mają wpływ na parametry rozrodu w stadach krów. Bez rozrodu nie będzie mleka.

Rozwiązanie:

Libido,
Mieszanki mineralno-witaminowe Supermix, Ekomix,
Protan KM Energia,
Koreko Energy Fat,
Koreko Standard Fat,
Mlekotok,
Krowa 20, 22.
Energia Plus.

Przyczyny:   

choroby,

przekarmienie,

zła technika odpajania,

stres.

Biegunki cieląt mają rozmaite podłoże. Czynniki chorobowe, jak i nieprawidłowe żywienie cieląt, mogą doprowadzać do poważnego osłabienia i odwodnienia młodych zwierząt.

Rozwiązanie:

Osmocalf,
SuperColosCalf,
SuperDigestCalf,
SuperHydroCalf,

Odchów jałówek to często żywienie paszami objętościowymi słabej jakości, niewyjadami od krów, a także małymi ilościami pasz treściwych, a przy dobrych paszach objętościowych całkowitym ich brakiem. Powoduje to niedobory mineralno-witaminowe w żywieniu rosnących zwierząt.

Rozwiązanie:

Ekomix CO,
Mix-Vit 4% CO.

Polecamy również inne produkty z linii Ekomix.

Nasze marki