Loading

Trzoda

Objawy biegunek:
Luźny, wodnisty kał, pojawiający się około 5 dnia po odsadzeniu, utrata kondycji, prosięta ospałe, sierść nastroszona, prosięta zbijają się w grupy. 

Zalecenia:
Na odchowalni należy zapewnić prosiętom odpowiednią temperaturę otoczenia, bardzo dobry dostęp do wody. W pierwszym tygodniu po odsadzeniu prosięta powinny mieć zwiększony dostęp do paszy. Doskonałym rozwiązaniem jest dostawienie dodatkowych karmideł. Należy zwracać uwagę na czystość karmideł, usuwać niedojady, ponieważ są one bardzo częstą przyczyną zaburzeń w układzie pokarmowym.

Zastosowanie w recepturach zakwaszaczy: Ekocid, Ekocid Forte oraz preparatów zabezpieczających przed biegunkami, wysoce poprawia bezpieczeństwo odchowu prosiąt.

Zastosowanie gotowych prestarterów z linii PrestiGo jest jedną z prostszych metod na uniknięcie biegunki u prosiąt.

 

Przyczyn może być kilka:

surowce słabej jakości,

stęchły zapach wyczuwalny czasami tylko po podgrzaniu w dłoniach,

zwierzęta niechętnie pobierają pasze,

czasami wymiotują.

Lochy rodzą słabe prosięta (zaczerwienione sromy u loszek, pojawiająca się rozkroczność i czarne ogonki). W efekcie - obniżona przeżywalność prosiąt, słaba zdrowotność. U loch pogorszenie zdrowia i wskaźników rozrodu, częściej zdarzają się poronienia.

Zalecenia:
Podawanie pasz wyprodukowanych z surowców dobrej jakości.
Systematyczne czyszczenie silosów, paszarni i koryt z resztek pasz.
Zastosowanie Mykosorbentu, w dawce 2 kg na tonę mpp, zabezpieczy zwierzęta przed niekorzystnym wpływem mykotoksyn.
Dodatkowo mannany i beta-glukany mają działanie prebiotyczne - stymulują rozwój pożytecznej flory bakteryjnej w jelitach, a co za tym idzie zwiększają odporność organizmu zwierzęcia.

Lochy po odsadzeniu prosiąt nie wykazują objawów rui w oczekiwanym okresie, tj. ok. 4 - 7 dni.

Brak wyraźnych objawów rui, w wielu przypadkach jest spowodowany słabą kondycją lochy, po odsadzeniu prosiąt. Aby zastymulować lochy należy utrzymać żywienie MPP LK Prestiż, w dawce ok. 3 kg/szt. W przypadku przygotowywania pasz w gospodarstwie, we własnym zakresie, należy skontrolować jakość dawki oraz zastosować dodatek Libido w dawce 2-6 kg na tonę mpp. Nie dopuszczać do zbytniego wychudzenia loch.

Zaobserwowałeś:

słabe przyrosty,

prosięta chude,

prosięta mało ruchliwe,

wyraźnie zaznaczony grzbiet,

nastroszona sierść.

Na odchowalni należy zapewnić prosiętom odpowiednią temperaturę otoczenia, bardzo dobry dostęp do paszy i wody. Pasza powinna mieć wysoki poziom energetyczności. Zastosowanie w recepturach mixu białkowego i mleka P pozwala łatwo zbilansować paszę pod tym kątem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest podawanie prestarterów typu PrestiGo 2 Immuno, PrestiGo 2,  PrestiGo 3.

 

Jeżeli obserwujesz w swoim stadzie:

walki między lochami,

rany,

kulawizny,

pojawienie się w grupach loch o słabej kondycji.

Lochy prośne powinny być żywione restrykcyjnie według ich kondycji. Należy zweryfikować dzienną dawkę, przeznaczoną na 1 lochę. Stosunkowo niskie dzienne dawki paszy mogą powodować walki między lochami w kojcach zbiorowych o jedzenie, dlatego w niektórych przypadkach sprawdza się jednorazowy odpas. W przypadku produkcji paszy w gospodarstwie w oparciu o: Protan Prestiż LP lub Supermix LP i Plus LP, konieczna jest kontrola jakości dawki szczególnie pod kątem włókna, aby lochy miały poczucie sytości. W miarę możliwości należy grupować lochy wg masy ciała. Lochy mocno odbiegające kondycyjnie należy umieścić w oddzielnych kojcach.

Objawy:

prosięta niespokojne,

piszczą,

mają puste brzuszki,

kondycja prosiąt stopniowo się pogarsza,

locha leży na brzuchu, nie pozwala karmić.

Aby uniknąć takiej sytuacji konieczne jest właściwe rozkarmienie lochy. Zwiększanie dawki dziennej powinno odbywać się powoli. W ciągu min. tygodnia po porodzie, należy zwiększać stopniowo dawkę o ok. 0,5 kg paszy LK Prestiż dziennie. Zapewni to systematyczny wzrost wydzielania mleka przez lochę, w miarę zapotrzebowania rosnących prosiąt. Zalecane są trzy odpasy dziennie. Szczególną uwagę należy zwrócić na lochy zalegające po porodzie, skontrolować temperaturę, gdyż może dojść do zapalenia wymienia i utraty apetytu. Podstawą żywienia musi być mieszanka LK, o wysokiej zawartości energii i składników pokarmowych. Po okresie rozkarmienia locha powinna pobierać min. 6 - 7 kg paszy dziennie. Taka ilość paszy zapewnia wysoką produkcje mleka, jak i utrzymanie dobrej kondycji lochy po odsadzeniu prosiąt. Przy bardzo dobrej mleczności prosięta w ciągu pierwszego tygodnia życia powinny podwoić swoją masę ciała.

Nasze marki