Loading

Nawozy dolistne

Do głównych celów dokarmiania pozakorzeniowego należą:

 • wsparcie dla roślin rosnących w niekorzystnych warunkach (działanie antystresowe),
 • stymulowanie pobierania składników pokarmowych,
 • dostarczanie roślinom mało ruchliwych składników, takich jak: fosfor, miedź, żelazo, mangan, cynk,
 • zwiększenie działania zastosowanego azotu (siarka, molibden),
 • pobudzanie mechanizmów odporności na stresy,
 • hartowanie roślin, zarówno przed przejściem w okres spoczynku zimowego, jak i wczesną wiosną,
 • poprawa jakości plonu.

Miedź jest istotnym składnikiem wpływającym na zdrowotność zbóż, sztywność źdźbeł i jakość uzyskanego plonu ziarna. Aby w pełni wykorzystać pozytywne działanie tego składnika należy go stosować we wczesnych fazach rozwojowych – optymalnym jest pełnia krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25 – 31).
Późniejsze stosowanie miedzi w zwiększonych dawkach może powodować niepotrzebną fitotoksyczność na liściach i mniejszą skuteczność, szczególnie w uzyskaniu sztywniejszego i mniej podatnego na wyleganie źdźbła. Nie ma obawy jeśli chodzi o wpływ miedzi na jakość plonu ziarna, gdyż składnik ten jest skutecznie reutylizowany i przenoszony do wyższych partii rośliny i finalnie do kłosa, wspomagając przy okazji reutylizację azotu.

Do tematyki nawożenia dolistnego należy podejść dwukierunkowo:

 • Profilaktycznie: w fazach krytycznych, gdy wiemy, że w danej fazie rozwojowej rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na dany składnik pokarmowy. W momentach krytycznych, gdy obserwacje przebiegu warunków atmosferycznych sugerują zaistnienie konieczności nawożenia. Tak pojęte nawożenie dolistne warunkuje optymalny lub luksusowy poziom zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe.
 • Interwencyjnie: opryskując rośliny w momencie zaistnienia objawów niedoborów. Prowadzi to jednak do dysfunkcji metabolizmu rośliny i strat w plonie.

Tak, można stosować mieszaniny nawozów dolistnych. Większość nawozów dolistnych produkowanych przez EKOPLON można mieszać za sobą. Są od tej reguły wyjątki. Zachęcamy do sięgnięcia do tabel mieszania, które zawierają większość popularnych mieszanin zbiornikowych nawozów dolistnych. Jeśli jakiejś mieszaniny nie ma w tabelach to polecamy próbę mieszania wykonaną w małym pojemniku, która da szybką odpowiedź, czy dane połączenie nawozów się pomiesza.
Podobnie rzecz ma się z mieszaninami nawozów dolistnych z środkami ochrony roślin. Tak wykonana próba mieszania da również odpowiedź, czy planowane do wspólnego zastosowania produkty pomieszają się z wodą jaką stosujemy do zabiegu (woda może znacząco modyfikować mieszalność produktów).

Okres kwitnienia jest czasem, kiedy nie powinno się stosować nawożenia dolistnego.
Nawozy dolistne nowych generacji, jak MAXIMUS czy EKOLIST, zawierające dodatkowe substancje wspomagające, wykazują bardzo dużą przyczepność, powodując tym samym sklejanie pyłku, co może pogarszać jakość zapylania roślin.

Paleta nawozów dolistnych EKOPLON jest bardzo szeroka. Znajdują się w niej produkty przeznaczone do wielu upraw, jak i produkty dedykowane konkretnym gatunkom roślin.
Wybór nawozu powinien być poprzedzony znajomością: zasobności gleby, potrzeb roślin, fazy rozwojowej i oczekiwanego plonu. Mając te dane możemy skutecznie dobrać produkt, który da najlepsze efekty.
Jeśli potrzebne jest fachowe wsparcie w tym temacie zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Wpływ odczynu gleby na pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy przedstawia poniższy wykres:

ComplexActive to trzy substancje czynne biologicznie, których zadaniem jest ograniczanie wpływu stresów abiotycznych na wzrost, rozwój i funkcjonowanie roślin uprawnych.
ComplexActive zawarty jest w nawozach EKOLIST, dzięki czemu są one rewelacyjnym rozwiązaniem do stosowania zarówno w czasie optymalnych warunków wzrostu, jak i w okresach kiedy warunki nie do końca są sprzyjające.

Optymalnym momentem na dokarmianie dolistne roślin jest okres:

 • Ograniczonej aktywności systemu korzeniowego, czyli np.:
 • słabo rozwinięty system korzeniowy,
 • niedobór lub nadmiar wody w glebie,
 • występowanie podeszwy płużnej,
 • uszkodzenia mrozowe systemu korzeniowego,
 • niskie i wysokie temperatury powietrza i gleby,
 • chłód i wysoka wilgotność (słaba transpiracja);
 • Występowania składników w glebie w formie trudno przyswajalnej lub brak składnika pokarmowego w glebie, tj.:
 • fizyczny brak składnika,
 • ograniczenia wynikające z niewłaściwego pH,
 • antagonizmy pomiędzy jonami;
 • Ograniczonego przemieszczania składnika w roślinie (uszkodzenia mechaniczne tkanek, ograniczona transpiracja);
 • Pojawienia się objawów niedoboru danego składnika pokarmowego.

Dawki nawozów podane w tabelach stosowania są zalecanymi dla danej uprawy i fazy rozwojowej.
Można po konsultacji z doradcą firmy EKOPLON zmienić dawkowanie, dostosowując je do szczególnych warunków w jakich znajdują się rośliny na danym polu lub do innych składników mieszaniny, jeśli zabieg składa się z kilku elementów stosowanych jednocześnie (nawozy dolistne, stymulatory, fungicydy, insektycydy).

Tak, można, dopóki rośliny znajdują się w pełnym turgorze. W okresach deficytu wody zalecamy wykonywanie zabiegów w godzinach popołudniowych, aby dać roślinom czas na wchłonięcie i przetworzenie podanych składników pokarmowych w porze nocnej, kiedy wilgotność powietrza jest wyższa.

MPC2 zawarte w nawozach krystalicznych z serii MAXIMUS (Platinum i AminoMicro) to siedem substancji, których zadaniem jest wspomaganie pobierania, transportu i wykorzystania podawanych w zabiegu dolistnym składników pokarmowych.
Dodatkowo substancje te wykazując działanie biostymulujące i antystresowe zwiększają tolerancję roślin na czynniki stresowe i pozwalają roślinom na szybszą regenerację po ustąpieniu stresu.
Dzięki MPC2 nawozy dolistne MAXIMUS uzyskują znakomite wyniki stosowania i sprawdzają się w każdych warunkach glebowo - klimatycznych.

Prawidłowy schemat przygotowania roztworu cieczy roboczej przedstawiono na poniższej grafice: 

* poszczególne składniki dodawać przy włączonym mieszadle

Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) potrafią zaspokoić swoje potrzeby azotowe poprzez synergię z bakteriami brodawkowymi. Aby ta synergia była jak najbardziej owocna potrzebny jest molibden – składnik konieczny do przeprowadzenie reakcji redukcji azotu atmosferycznego. Oprócz tego istotnymi składnikami są cynk, odpowiedzialny za wytworzenie pędów bocznych i rozwój kwiatostanów oraz bor, wspomagający procesy generatywne (zapylenie, zapłodnienie), których pokłosiem jest przyszły plon nasion roślin bobowatych. Nawozy MAXIMUS extra ZnBMg lub EKOLIST duo B+Zn w połączeniu z nawozem EKOLIST mono Molibden stosujemy w dwóch zabiegach, obydwa przed kwitnieniem.

Pierwszy zabieg nawożenia dolistnego w zbożach wykonujemy na początku krzewienia się zbóż, zatem kalendarzowo jest to termin jesienny (tylko bardzo późno siane zboża nie zaczynają krzewić się na jesieni). Nie warto pomijać tego zabiegu ani go opóźniać ponieważ wpływa on korzystnie na proces krzewienia – pierwszy etap budowy potencjału plonowania, a od pełni krzewienia (faza BBCH 25) zaczyna się już tworzyć zawiązek kłosa. Okres późnojesienny charakteryzuje się licznymi ograniczeniami w pobieraniu składników, dlatego nawożenie dolistne jest skutecznym sposobem zapewnienia optymalnego poziomu odżywienia roślin.

Bor jest składnikiem, którego w glebach Polski jest stosunkowo niewiele, a dodatkowo jego pobieranie z gleby jest mocno utrudnione. Transport tego składnika w roślinie również podlega licznym ograniczeniom, więc w miarę wzrostu roślin należy go uzupełniać. W praktyce stosujemy nawożenie borem trzykrotnie. Pierwszy zabieg wykonujemy jesienią w fazie 4 – 6 liści rzepaku, drugi wiosną po ruszeniu wegetacji, a trzeci w fazie zielonego pąka.
Polecamy tutaj nawóz płynny EKOLIST mono Bor lub nawozy krystaliczne MAXIBOR 21 i BOR forte. Możemy też zastosować nawozy będące połączeniem boru i cynku: EKOLIST duo B+Zn lub MAXIMUS extra ZnBMg.

Optymalne warunki wykonywania zabiegów dokarmiania dolistnego to:

 • wilgotność powietrza w zakresie 60-80%,
 • temperatura powietrza - optymalna 12-20°C, nie więcej niż 25°C (przy łączeniu nawozów dolistnych ze środkami ochrony roślin, zwrócić uwagę na etykietę środka ochrony roślin, gdzie podany jest zakres temperatury, przy którym można wykonać zabieg),
 • nasłonecznienie - zabieg wykonać w czasie ograniczonej operacji słonecznej, najlepiej w czasie pochmurnej pogody, późnym popołudniem lub wieczorem,
 • szybkość wiatru - dopuszczalny łagodny wiatr, unikać wiatru, który powoduje znoszenie kropel (przy łączeniu nawozów dolistnych ze środkami ochrony roślin, zwrócić uwagę na etykietę środka ochrony roślin i przepisy dotyczące dopuszczalnej prędkości wiatru),
 • termin wykonania zabiegu - rankiem lub późnym popołudniem, wieczorem, ewentualnie w godzinach nocnych - ważne tylko, aby liście roślin były suche oraz w pełnym turgorze,
 • temperatura wody - nie powinna być niższa niż 10°C, przy temperaturze niższej rozpuszczanie nawozów jest znacznie utrudnione.

Można osiągnąć wysoki stopień zabezpieczenia wykorzystując produkt ICE Protect.

Aby to zabezpieczenie było skuteczne należy wykonać dwa zabiegi nalistne:

pierwszy dwie doby przed spodziewanym przymrozkiem,

drugi 12 – 24 godziny przed spodziewanym przymrozkiem.

Nasze marki