Loading

Zapewnij sobie wysokie plony kukurydzy

05.06.2016
Kukurydza wysiana. W tym roku powierzchnia uprawy tej rośliny wzrosła gdyż zastąpiła ona część wymarzniętych ozimin. Kukurydza jest jednym z gatunków, która ma bardzo wysokie wymagania pokarmowe. Wysokie plony w uprawie tej rośliny można zapewnić tylko dzięki właściwie dobranej ochronie przed chwastami, szkodnikami i chorobami, ale przede wszystkim dobrze dobranym i zbilansowanym dokarmianiem – zarówno makro jak i mikroelementowym.

Potrzeby pokarmowe kukurydzy są dość wysokie, a jest to wynikiem dużej masy roślinnej wytwarzanej przez ten gatunek. Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. Pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3-krotnie więcej magnezu i boru niż pozostałe zboża. Jeśli zatem oczekujemy wysokiego plonu to potrzeby te musimy spełnić. W zakresie nawożenia makroelementowego podstawą są nawozy doglebowe stosowane przed siewem, w trakcie siewu i częściowo pogłównie (dotyczy to azotu).

Kukurydza jest rośliną klimatu ciepłego i zdarzające się w pierwszej połowie maja ochłodzenia skutkują najczęściej zatrzymaniem wzrostu i znaczącym ograniczeniem pobierania składników z gleby. Negatywne skutki tego procesu będącego naturalną konsekwencją naszej strefy klimatycznej możemy mocno ograniczyć sięgają po nawożenie dolistne. Dostarczy ono składników w okresach, kiedy ich pobieranie z gleby ze względu na temperatury jest mocno ograniczone lub ustaje, a tym samym powodujemy, że wzrost roślin nie zatrzymuje się – kukurydza szybciej wchodzi w kolejne etapy rozwoju i szybciej zacienia glebę ograniczając parowanie wody z gleby i eliminując konkurencję chwastów. Na zabieg taki składają się nawozy MAXIMUS Platinum extra PK (3kg/ha) w połączeniu z nawozem  MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak (0,5kg/ha). Dodatkowo możemy zastosować w mieszaninie cynk z EKOLIST mono Cynk (1 – 2l/ha). Tak skomponowana mieszanina zapewni roślinom dostatek składników pokarmowych w trudnym okresie wzrostu związanym z chłodami, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na przyszły plon, gdyż w fazie 5 – 6 liści tworzy się już zawiązek kolby czyli podstawa przyszłego plonu. Każdy zatem deficyt składników w tym okresie odbija się negatywnie na plonowaniu kukurydzy.

Drugi zabieg dokarmiania dolistnego wypada na fazę 8 – 10 liści. Faza ta jest początkiem bardzo intensywnego wzrostu kukurydzy. Przyrost masy jest tak duży, że system korzeniowy może wręcz nie nadążać z pobieraniem składników potrzebnych do normalnego funkcjonowania rośliny. Zabieg dolistny jest zatem dodatkowym źródłem składnika, a poprzez zwiększenie stężenia jonów w komórkach rośliny zwiększa pobranie składnika z gleby. Tym sposobem dwoma mechanizmami zwiększamy możliwości budowy biomasy przez roślinę. Ta biomasa będzie później źródłem składników, które roślina przetransportuje do kolby i zmagazynuje w formie plonu, który zbieramy. Zabieg w fazie 8 – 10 liści składa się nawozu MAXIMUS Platinum 20+20+20 (4kg/ha) i MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak (1kg/ha). Ponieważ jest to ostatni zabieg dolistny przed rozpoczęciem procesów zapylenie i zapłodnienia korzystnym jest dodanie do zabiegu EKOLIST mono Bor (1 l/ha).

Tak przeprowadzone nawożenie dolistne ogranicza negatywne skutki niekorzystnych warunków pogodowych i wpływa na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmiany w powiązaniu z możliwościami jakie daje nam przebieg pogody. Wszystko to razem przekłada się na sukces w uprawie kukurydzy i uzyskiwanie satysfakcjonujących plonów.

Nasze marki