Loading

Uprawa kukurydzy. Co musisz wiedzieć, żeby osiągnąć sukces?

29.05.2017
Czego potrzebuje kukurydza?
Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin zbożowych na świecie. Jest rośliną wszechstronnego użytkowania. Może być wykorzystywana jako pasza dla zwierząt, żywność oraz surowiec dla przemysłu spożywczego lub innych działów gospodarki.

Kukurydza ma wysokie wymagania termiczne. Jest to spowodowane obecnością dodatkowego mechanizmu wiązania CO2. Rośliny, u których funkcjonuje ten mechanizm, nazywa się roślinami typu C4. Kukurydza to roślina ciepło- i światłolubna. Gatunek ten wysiewa się do ciepłej gleby, pamiętając, że obniżenie temperatury poniżej 10°C skutkuje opóźnieniem i nierównomiernymi wschodami.

Przebieg pogody wiosną tego roku szczególnie pokazał nam, jak wrażliwa jest kukurydza na niskie temperatury panujące w okresie wschodów. Ocieplenie, jakie nastąpiło w początkowych dniach kwietnia skłoniło wielu rolników do wysiewu kukurydzy w jeszcze nie do końca ogrzaną glebę. Niestety załamanie pogody w trzeciej dekadzie kwietnia – śnieg i przymrozki w wielu rejonach kraju- spowodowało, że wysiane nasiona kukurydzy zaczęły gnić. W efekcie nie doszło do kiełkowania i wschodów. W wielu rejonach kraju rolnicy musieli ponownie zakupić materiał siewny i wykonać siew ponownie.

Wymagania glebowe
Kukurydza nie należy do roślin o wysokich wymaganiach glebowych. Z powodzeniem można ją uprawiać na wszystkich typach gleb z wyjątkiem gleb podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich i ilastych oraz suchych i piaszczystych. Najlepsze pod jej uprawę są gleby głębokie, próchniczne, ciepłe o dużej pojemności wodnej, przewiewne oraz zasobne w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe. Kukurydza jest dość tolerancyjna na odczyn gleby, może być uprawiana na glebach od pH 5 do 7,5, czyli lekko kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Jednak najlepsze plony suchej masy i ziarna uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym. Należy pamiętać, że uprawiając kukurydzę na glebach słabszych niż gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego można uzyskać tylko ¾ potencjału plonowania tej rośliny.

Wymagania wodne
W całym okresie wegetacji kukurydza wykazuje zmienne zapotrzebowanie na wodę. W jej uprawie możemy wyznaczyć trzy okresy wrażliwości tej rośliny:

  • Narastające zapotrzebowanie na wodę – trwa od stadium 6 liścia aż do fazy wyrzucania wiechy. Wtedy potrzeby kukurydzy względem wody osiągają wartość maksymalną,
  • Stabilizacji na poziomie 8-9mm/dzień – od stadium wyrzucania wiechy, aż do stadium dojrzałości wodnistej ziarniaka,
  • Powolne zmniejszanie się potrzeb wodnych, aż do pojawienia się w ziarniaku stadium „czarnej plamki”.

Jak nawozić kukurydzę?


Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych. W największych ilościach pobiera azot i potas, ale w jej rozwoju ważna jest także dostępność fosforu, magnezu oraz cynku. Dostarczenie tych składników usprawnia pobieranie azotu z gleby oraz stymuluje wzrost systemu korzeniowego. Spośród mikroelementów najważniejsze znaczenie ma cynk, którego zadaniem jest stymulacja wzrostu korzeni, dzięki czemu roślina zwiększa swój potencjał do pobierania wody i składników odżywczych. W okresie kwitnienia cynk przyczynia się do zwiększenia liczby zawiązanych ziarniaków, a w fazie dojrzewania korzystnie wpływa na wykształcenie podstawowych elementów struktury plonu ziarna (liczba płodnych kwiatków, liczby ziarniaków w kolbie). Kolejny istotny w uprawie kukurydzy mikroelement – bor wpływa na zawiązywanie ziarniaków.

Aktualnie kukurydza w zależności od rejonu i terminu siewu (wspomniane powyżej przesiewy) znajduje się w stadium rozwoju od 2-4 liści - w tym miejscu należy przypomnieć, że właśnie w stadium 2-4 liści kukurydza zaczyna pobierać składniki pokarmowe z otoczenia. Na wielu plantacjach rośliny są jednak osłabione i mają bardzo słabo wykształcony system korzeniowy. Patrząc na aktualny przebieg pogody raczej nie należy się już spodziewać gwałtownych spadków temperatur i można wnioskować, że przy dalej utrzymujących się temperaturach powyżej 15˚C rozwój tej rośliny będzie przebiegał bardzo dynamicznie. Z tego powodu powinniśmy pamiętać, że aby sprostać wymaganiom pokarmowym tej rośliny należy wspomagać jej rozwój poprzez stosowanie nawozów dolistnych. Zgodnie z zaleceniami nawozowymi EKOPLON w fazie min. 4 liści powinniśmy podać nawozy wzbogacone o fosfor, potas i magnez czyli 3-4 kg/ha MAXIMUS Platinum extra PKMg. Ten bezazotowy nawóz dzięki zawartości fosforu wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który zagwarantuje sprawne pobieranie wody i składników pokarmowych dynamicznie rozwijającym się roślinom. Nie zez znaczenia są magnez, który wpływa na wzrost intensywności fotosyntezy oraz potas, który stymuluje gospodarkę wodną. W tej fazie należy wzmacniać kukurydzę także poprzez nalistne podanie mikroelementów. W zależności od stanu plantacji można podać MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak 0,5-1kg/ha, nawóz o podwyższonej zawartości kluczowych dla rozwoju kukurydzy mikroelementów lub EKOLIST mono Cynk w dawce 2-3 l/ha. W zależności od wybranego nawozu w obu przypadkach podajemy roślinom cynk, który jako prekursor auksyn stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

 

Galeria zdjęć

Nasze marki