Loading

Nawożenie donasienne, czyli pierwszy krok do wysokiego plonu

08.08.2017
Żniwa w pełni, a niedługo rozpocznie się czas siewów ozimin. Warto już teraz zastanowić się i zaplanować strukturę zasiewów w gospodarstwie. Zapewne jak zwykle największą powierzchnię zajmą zboża ozime. I to przygotowaniu materiału siewnego tych roślin chciałbym poświęcić ten artykuł.

Podstawową zasadą powinien być wybór nasion kwalifikowanych. Z jednej strony zapewnia nam określone normami parametry jakościowe materiału siewnego, a z drugiej daje gwarancję pewności co do odmiany, jaką wybieramy do siewu uwzględniając warunki gospodarstwa i oczekiwany kierunek produkcji (konsumpcja, pasza).

Materiał taki jest już zaprawiony przez producenta zaprawami grzybobójczymi. Im lepszą zaprawę zastosuje producent, tym lepiej chronione przed chorobami będą nasze rośliny i to już od pierwszych dni wzrostu. Przy dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów i silnej presji chorób szczególnie fuzaryjnych ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu ich występowania.

Co jeszcze możemy zrobić na etapie wyboru materiału siewnego, aby zwiększyć szansę realizacji potencjału plonowania wybranych odmian zbóż? Możemy sięgnąć po nasiona zaprawione nawozem STIM+ lub - jeżeli mamy taką możliwość - zaprawić nim sam materiał siewny.

STIM+ dostarcza kiełkującym roślinom cała paletę składników pokarmowych stymulując już od pierwszych dni wzrostu prawidłowy rozwój roślin. Efekty widać w warunkach polowych.

Plantacja z zastosowanym nawozem donasiennym (po prawej) i bez niego (po lewej)

 

Co daje stosowanie materiału siewnego zaprawionego nawozem STIM+?
Przede wszystkim wyrównane wschody – chyba najistotniejszy wskaźnik jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich plonów i wyrównanie zbieranego ziarna. Oprócz tego w fazie wschodów obserwujemy znaczny wzrost wigoru roślin, silniejszy rozwój systemu korzeniowego siewki i będący konsekwencją tych zdarzeń intensywniejszy proces krzewienia, który powinien zachodzić (przynajmniej częściowo) już jesienią.

Rozwój siewki, a szczególnie krzewienie są pierwszymi fazami, których przebieg bezpośrednio wpływa na wielkość plonu, czyli efektywność ekonomiczną uprawy danego zboża. Kolejne obserwowane efekty stosowania nawozu STIM+ są następstwem tego, co zadziało się na plantacji w tych wczesnych fazach rozwojowych. Wyrównanie łanu, zmniejszenie jego piętrowości i uzyskanie powyżej dwóch źdźbeł z pełni rozwiniętym kłosem i wyższy plon, który zbieramy podczas kolejnych żniw są konsekwencją zastosowania nawozu donasiennego do zaprawiania materiału siewnego.

Nasze marki