Loading

Okres przejściowy u krów mlecznych

13.11.2018

Rozpoczyna się na 3 tygodnie przed wycieleniem i trwa do około 1 miesiąca po porodzie. W tym  okresie krowa narażona jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak:

utrata apetytu,


ujemny bilans energetyczny,


stres okołoporodowy,


niedobór mikroelementów głównie wapnia, potasu,


niższa odporność.
 

Stan ujemnego bilansu energetycznego jest spowodowany deficytem glukozy i  powiększa się z każdym dniem laktacji. Średniej wielkości krowa potrzebuje ok 2,5 kg glukozy dziennie, a dawka pokarmowa zazwyczaj dostarcza do 2 kg tego składnika. Niedobór glukozy krowa zmuszona jest uzupełniać poprzez spalanie własnych rezerw.

Złe żywienie w tym okresie ma wpływ na:

zwiększone brakowanie,


problemy z rozrodem,


niższą wydajności mleka,


zwiększenie zachorowalność na choroby infekcyjne, 


zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby metaboliczne.


Ekoplon posiada w swojej ofercie pasze okołoporodowe oraz pasze na pierwsze 100 dni laktacji krów, które charakteryzują się:

smakowitością – przez co są bardzo chętnie pobierane przez krowy i co ważne przez pierwiastki,

zawartością glikolu, tłuszczy chronionych oraz dużych ilości skrobi,
wysokim poziomem witamin, makro i mikroelementów.
 

Mlekotok, Krowa 20 Energia plus to odpowiednie produkty dla krów na start laktacji.

Koreko Standard Fat oraz Koreko Energy Fat to doskonałe korektowy energetyczne dla krów przed i po wycieleniu.

Suplement Energia- to doskonały dodatek energetyczny w płynie dla krów na okres przejściowy.

Nasze marki