Loading

Wstawienie prosiąt/warchlaków z zakupu

05.11.2018

Decydując się na zakup warchlaków/prosiąt powinniśmy kierować się następującymi zasadami:

zasięgnąć informacji na temat zdrowotności stada, z którego pochodzą zwierzęta – pomoże to lekarzowi weterynarii opiekującemu się tuczem w zastosować właściwą profilaktykę zdrowotną,


zwierzęta powinny pochodzić z jednej fermy/gospodarstwa – kolczyk wskaże nam numer stada oraz pochodzenie warchlaków.  Stado mieszane sprawia wiele problemów: różne systemy żywienia, stosowanie różnych pasz, duża różnica wieku, zróżnicowana mikroflora sprawiają, że okres aklimatyzacji przebiega trudniej – dłużej trwają walki osobnicze, występują problemy z pobieraniem paszy i wody oraz istnieje duże niebezpieczeństwo pojawienia się nowych chorób. Bardzo często w okresie adaptacji pojawia się biegunka lub obrzękówka powodujące  zaburzenia rozwoju: zahamowanie wzrostu, zwiększone upadki  co zwiększa koszty utrzymania (leczenie).  Sposobem na ograniczenie rozwoju patogennej flory jelitowej jest zakwaszanie przewodu pokarmowego- można to zrobić dwoma sposobami:  zastosowaniem zakwaszaczy znajdujących się w ofercie Ekoplon: Ekocid lub Ekocid Forte lub zastosowaniem koncentratu białkowego z ich udziałem – Protan Warchlak Zakwaszacz. Należy pamiętać także o odrobaczeniu zwierząt.
W przypadku dostawy warchlaków przez wyspecjalizowaną firmę należy zwrócić uwagę na wygląd i wyrównanie stada, obecność przepuklin brzusznych bądź mosznowych, urazy kończyn, kulawizny, zmiany skórne, rany, kondycje. Zdrowy warchlak jest gładki, bez widocznych żeber i grzbietu, o błyszczącej skórze. Szczecina powinna być krótka i cienka, nie nastroszona; ogonek skrócony – zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia kanibalizmu.

Zwierzęta odbiegające od normy powinny być umieszczone w wydzielonym kojcu szpitalnym, aby miały szansę na odzyskanie zdrowia. W czasie pobytu w kojcu szpitalnym powinny otrzymywać wysokowartościową paszę typu starter.

Budynki, w których prowadzony jest tucz wymagają odpowiedniego przygotowania -  muszą być koniecznie umyte i zdezynfekowane; nie mogą tam przebywać zwierzęta pozostałe w poprzedniego wstawienia, pomieszczenie musi być puste. Przed zasiedleniem budynek powinien być wysuszony, podłoga pokryta ściółką (w przypadku obiektów ściółkowych). Bardzo ważna jest jakość ściółki – spleśniała słoma jest źródłem wielu problemów zdrowotnych. Poidła muszą być sprawne, karmniki napełnione świeżą paszą i wyregulowane - warchlaki muszą mieć do nich swobodny dostęp, dlatego w pierwszych dniach po wstawieniu doskonałym rozwiązaniem jest dostawienie dodatkowych koryt. Po kilku dniach warchlaki przyzwyczajają się do nowego otoczenia i dodatkowe koryta można zabrać z kojca.  Codziennie należy sprawdzać czy w karmnikach nie zalega pleśniejąca pasza – jeśli tak konieczne jest jego wyczyszczenie – inaczej może to doprowadzić do obniżenia pobierania paszy,  a także zatrucia mykotoksynami. Do poprawy bezpieczeństwa pasz, szczególnie tych produkowanych w gospodarstwie należy zastosować sorbenty toksyn. Ekoplon ma w swojej ofercie 2 sorbenty: Sorbix 3D i Mykosorbent. Oba preparaty skutecznie ograniczają obecność mikotoksyn w paszy. Mykosorbent dodatkowo ma działanie prebiotyczne i poprawia odporność zwierząt. Ważne również jest dogrzanie pomieszczenia w okresie jesienno-zimowym.

Producenci trzody , w wielu przypadkach, są mniej wyczuleni na jakość powietrza w budynkach inwentarskich. Wysoka wilgotność, ponad normatywny poziom gazów /amoniak, CO2, siarkowodór/ powoduje szereg problemów zdrowotnych ze strony układu oddechowego. Dodatkowo  jest też czynnikiem prowokującym wystąpienie kanibalizmu. Przy zwierzętach o wysokim potencjale genetycznym dostęp do świeżego powietrza jest równie ważny jak dostęp do dobrej jakości paszy i wody.

Ekoplon, z myślą o poprawie warunków zootechnicznych stosuje w swoich produktach szereg rozwiązań poprawiających zarówno wykorzystanie paszy, jak i ograniczenie wydzielania szkodliwych gazów (amoniak, siarkowodór) do atmosfery:

zastosowanie enzymów paszowych – poprawia wykorzystanie paszy, a tym samym ogranicza ilość niestrawionych składników paszy,


zastosowanie obniżonych poziomów białka,


dodatek aminokwasów syntetycznych – pozwala na bardzo dokładne zbilansowanie paszy pod kątem zapotrzebowania pokarmowego zwierząt,


zastosowanie białka pochodzącego z różnych źródeł – skutkuje lepszym jego wykorzystaniem,


zalecamy stosowanie pasz zgodnie z fazą rozwojową zwierzęcia – tucz trzyetapowy jest najlepiej dostosowany do potrzeb pokarmowych i jednocześnie najbardziej ekonomiczny.


Bardzo pomocna w prowadzeniu tuczu jest codzienna obserwacja stada. Każde zachowanie zwierząt, odbiegające od normy może być sygnałem o zbliżających się kłopotach. Zdrowe warchlaki są ruchliwe, zainteresowane tym co się dzieje w ich otoczeniu. Zwierzęta leżące pod ścianami, w kącie, przy przegrodach, w czasie gdy pozostałe chodzą w kojcu ,sygnalizują problemy zdrowotne. Dobrym rozwiązaniem, stosowanym na obiektach tuczowych jest wydzielenie kojca tzw. szpitalnego, gdzie można odseparować osobniki chore. Pozwala im to na szybsze dojście do zdrowia. W wielu przypadkach pobyt w izolatce skutkuje tym, iż zwierzęta po zakończonym leczeniu nie wykazują dużego opóźnienia w przyrostach.

Zachowanie tych prostych zasad daje gwarancję powodzenia w produkcji tuczników w cyklu otwartym. Trzeba pamiętać – zakup stawki warchlaków jest bardzo kosztochłonny, dlatego należy dołożyć najwyższej staranności, aby pieniądze wydane na ten cel nie zostały zaprzepaszczone i przyniosły korzyść w postaci oczekiwanego efektu ekonomicznego. Codzienna obserwacja stada, kontrola pobierania paszy i wody, dobra wentylacja oraz szybka reakcja na zaobserwowane nieprawidłowości to podstawowe działania doświadczonego hodowcy dbającego o jak najlepszy wynik produkcyjny, a co za tym idzie również ekonomiczny.

Nasze marki