Loading

Kwiecień - siewy cebuli

19.04.2016
Najlepszym terminem siewu cebuli jest pierwsza połowa kwietnia. Niestety tegoroczna mokra i zimna wiosna utrudnia prace polowe w tym zakresie. Aby cebula wydała dobre plony najlepiej ją wysiać między 1 a 20 kwietnia.  Zbyt szybkie lub opóźnione siewy przyczyniają się do spadku plonu. Siew w nieogrzaną glebę powoduje nierównomierne wschody, z kolei zbyt późny termin może spowodować duży udział cebul bączastych w plonie i znacznie ograniczyć możliwość jej przechowywania.

Niskie temperatury wczesną wiosną czyli w okresie rozwijania się cebuli utrudniają często pobieranie przez nią fosforu, co w połączeniu w nadmiernym pobieraniem azotu również może prowadzić do wytwarzania cebul bączastych. Trzeba zatem pamiętać aby oprócz odpowiedniej daty siewu zapewnić roślinom odpowiednie nawożenie.   

 Firma EKOPLON proponuje następującą technologię nawożenia. W pierwszym zabiegu wykonywanym w okresie około 3-4 tygodnia po wschodach należy zastosować krystaliczny nawóz MAXIMUS Platinum extra PK(3-4 kg/ha) lub MAXIMUS Platinum extra PKMg(3-5 kg/ha), które dostarczą rośliną fosforu trudno pobieranego z gleby w okresach niskich temperatur i potasu. Fosfor  zapewni cebuli energię do szybkiego i intensywnego rozwoju systemu korzeniowego a potas będzie regulował gospodarkę wodną. Od fazy 6 liścia warto nawieźć cebulę płynnymi nawozami z serii EKOLIST. EKOLIST mono Mangan (1-2 l/ha) zabezpieczy rośliny przed skręcaniem szczypioru, a EKOLIST mono Molibden (0,2-0,4 l/ha) usprawni pobieranie i wykorzystywanie azotu. W okresie intensywnego wzrostu cebul należy zaopatrzyć je w komplet makroelementów, które zapewnią dynamiczny rozwój. Pierwiastki te dostarczymy wykorzystując nawóz MAXIMUS 20+20+20 (3-4 kg/ha). Od początku grubienia cebul proponujemy nawożenie makroelementowe połączone z poszczególnymi mikroelementami. MAXIMUS Platinum extra PK (3-4 kg/ha) zapewni równomierne dojrzewanie cebul, EKOLIST mono Cynk (1 l/ha) zabezpieczy rośliny przed karłowaceniem a EKOLIST mono Miedź (1 l/ha) poprawi grubość a tym samym wytrzymałości łuski. W tym okresie można również zastosować połączenie nawozu MAXIMUS Platinum extra Mg (3-5 kg/ha) z MAXIMUS Aminomicro Universal (0,3-0,5 kg/ha), które poprawią wydajność procesu fotosyntezy przyczyniając się tym samym do podniesienia ilości i jakości plonu.

Nasze marki