Loading

Kwasica – praktyczne podejście do problemu.

10.10.2018

Jest to stan nadmiernej kwasowości płynu żwacza spowodowany skarmianiem znacznej ilości łatwo fermentujących węglowodanów przy nadmiernym rozdrobnieniu pasz.

Kwasica występuje, gdy pH żwacza spada poniżej 5,5 (norma wynosi 6,5 do 7,0). W wielu przypadkach pH może spaść jeszcze niżej.

Spadek pH ma dwojakie skutki. Po pierwsze, żwacz przestaje się poruszać, stając się atoniczny. Zmniejsza się apetyt krów oraz produkcja. Po drugie, zmiana kwasowości zmienia florę żwacza, dominują bakterie wytwarzające kwas. Wytwarzają więcej kwasu, co pogłębia kwasicę. Zwiększony poziom kwasu jest następnie wchłaniany przez ścianę żwacza, powodując kwasicę metaboliczną, która w ciężkich przypadkach może prowadzić do wstrząsu i śmierci.

Podstawowe objawy kwasicy:

Utrata apetytu, osłabienie przeżuwania,


Zmniejszona aktywność ruchowa, apatia,


Spadek wydajności mlecznej,


Obniżenie poziomu tłuszczu w mleku,


Utrata masy ciała,


Biegunki, luźny kał z bąbelkami gazu.
 

Objawy w ostrej postaci kwasicy:

Drżenie mięśni,


Zataczanie się zwierząt,


Zgrzytanie zębami,


Ochwat bydła,


Stany zapalne macicy,


Uszkodzenie błony śluzowej żwacza.
 

Zapobieganie występowaniu kwasicy żwacza:

Unikanie gwałtownych zmian dawki pokarmowej,


Systematyczne przyzwyczajanie zwierzęta do pobierania dawek pasz treściwych, co jest szczególnie ważne u krów w fazie rozdajania,


Dzielenie dawki pasz treściwych na kilka odpasów  (do 3 kg paszy treściwej na 1 odpas),


Kontrolowanie udziału węglowodanów niestrukturalnych w dawce pokarmowej,


Bilansowanie w dawce poziomu włókna strukturalnego,


Unikanie skarmiania pasz nadmiernie rozdrobnionych, zmielonych,


Częste kontrolowanie spożycia pasz, zwłaszcza gdy w dawce znajduje się dużo pasz treściwych,


Stosowanie systemu żywienia TMR lub PMR.
 

Substancje buforujące treść żwacza:

Kwaśny węglan sodu 200-300 g/szt/dzień,


Tlenek magnezu 50-100 g/szt/dzień,


Żywe komórki drożdży-Saccharomyces cerevisiae,


Węglan wapnia 100-200 g/szt/dzień,


Bufory zawierające algi morskie (Ca),


Mocznik,


Struktura dawki pokarmowej-feNDF (produkcja śliny).
 

Nasza odpowiedź na kwasicę:

EKOMIX BUFOR - Mieszanka mineralno-witaminowa z kwaśnym węglanem sodu i kulturami drożdży z rodzaju S. cerevisae, przeznaczona dla krów mlecznych jako bufor treści żwacza. Zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza będącej efektem skarmiania dużej ilości zbożowych mieszanek treściwych oraz pasz objętościowych o nieprawidłowej strukturze.

ŻWAWE DROŻDŻE – to preparat przeznaczony dla krów mlecznych narażonych na subkliniczną kwasicę żwacza, zawierający żywe drożdże Sacccharomyces cerevisae CNCM I-1077 w ilości 1,1 x1011 CFU/kg produktu oraz tlenek magnezu.

ŻYWE DROŻDŻE FUTURE COW – preparat zawierający żywe kultury drożdży, tlenek magnezu oraz sorbent mikotoksyn. Chroni przed kwasicą żwacza. Wpływa pozytywnie na rozród oraz obniża komórki somatyczne w mleku.

PAKIETY – Rozwiązania pakietowe to najnowocześniejszy sposób żywienia mineralno-witaminowego dla ferm bydła. Nowatorskie rozwiązania i całkowicie nowe podejście do żywienia uwzględniające zapotrzebowanie zwierząt: zależnie od fazy laktacji, zdrowotności zwierząt, dostępnych pasz, możliwości technicznych fermy. Dzięki temu rozwiązaniu krowy otrzymują dokładnie to co potrzebują w dawkach funkcjonalnych. Żywienie mineralno-witaminowe staje się bardziej efektywne przy jednoczesnej poprawie ekonomicznej strony żywienia.

Nasze marki