Loading

Innowacyjny program żywienia brojlera kurzego maksymalizujący dobrostan i wskaźniki produkcyjne oraz wartość prozdrowotną i jakość mięsa drobiowego

09.06.2020
Firma Ekoplon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1
"Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"
na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0169/19-00


"Innowacyjny program żywienia brojlera kurzego maksymalizujący dobrostan i wskaźniki produkcyjne oraz wartość prozdrowotną i jakość mięsa drobiowego"


Celem projektu jest opracowanie kompleksowych programów żywienia brojlerów kurzych, które poprzez zwiększenie zdrowotności ptaków, w szczególności stymulację rozwoju przewodu pokarmowego
w pierwszych dniach życia, zapewnią:

  • Lepsze wykorzystanie paszy,
  • Wyższe przyrosty (o ok. 3%),
  • Poprawę dobrostanu brojlerów,
  • Wysoką wartość odżywczą mięsa drobiowego,
  • Wycofanie lub ograniczenie stosowania antybiotyków i kokcydiostatyków.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników, polegające na rozpoczęciu produkcji pasz dla nowych programów żywienia brojlera kurzego na bazie receptur opracowanych w ramach prac B+R przewidzianych w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 8 909 197,50 PLN
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 945 964,38 PLN.

Nasze marki