Loading

Budowa instalacji fotowoltanicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną

09.06.2020
Firma Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla projektu nr RPSW.03.01.00-26-0058/17

"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną"
Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez EKOPLON  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w gminie Szydłów oraz zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej ze słońca.

Całkowita wartość projektu: 1 325 259,86 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 651 588,44 PLN

 

Nasze marki