Loading

Innowacyjne nawozy dolistne zawierające kompleksy i chelaty pierwiastków deficytowych

21.10.2021
Firma Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0055/21 „Innowacyjne nawozy dolistne zawierające kompleksy i chelaty pierwiastków deficytowych”.
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Adifeed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ekoplon sp. z o.o. sp. k. jest liderem konsorcjum.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oraz innowacyjnego produktu – dolistnego nawozu zawierającego pierwiastki deficytowe w diecie ludzi w formie przyswajalnej dla roślin. 

Całkowita wartość projektu: 8 734 434,23 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 484 025,97 PLN, w tym:

Dofinansowanie lidera konsorcjum: 2 822 919,13 PLN

Dofinansowanie konsorcjanta: 1 661 106,84 PLN

Nasze marki