Loading

Bilansowanie dawek paszowych – na co powinniśmy zwrócić uwagę.

23.11.2018

Poprawnie zbilansowana pasza powinna zaspokajać potrzeby pokarmowe zwierzęcia przy odpowiednim jej pobraniu. Potrzeby pokarmowe dzielimy na bytowe oraz produkcyjne. Istotne jest aby prawidłowo określić ich poziom. Są one uzależnione między innymi od:

genetyki,


warunków zootechnicznych,


statusu zdrowotnego grupy produkcyjnej,


grup technologicznych.
 

Zróżnicowanie genetyczne zwierząt wymusza na hodowcy przygotowanie paszy o różnej koncentracji składników pokarmowych, gdyż poszczególne genetyki różnią się potencjałem produkcyjnym i pobraniem paszy. Na przykład lochy w zależności od rasy mają zróżnicowane roczne pobranie paszy od 1000 do 1500 kg.

Warunki zootechniczne, w których zwierzęta przebywają mają istotny wpływ na zapotrzebowanie pokarmowe na poszczególne składniki. W budynkach z niższą temperaturą wzrasta zapotrzebowanie między innymi na energię bytową. Brak energii może ograniczyć wykorzystanie pozostałych składników pokarmowych.  Może to spowodować np.; słabsze przyrosty masy ciała. System rusztowy wymusza bardzo skrupulatne pilnowanie poziomu włókna, gdyż świnia nie ma możliwości uzupełnienia włókna ze ściółki. Zły poziom tego składnika może wpłynąć między innymi na nerwowość u świń spowodowany brakiem uczucia sytości, co może doprowadzić nawet do kanibalizmu.

Status zdrowotny to kolejny istotny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę przy bilansowaniu dawki. Zwierzęta chore nie są w stanie efektywnie wykorzystywać paszy. Dlatego hodowca wraz z doradcą powinien bilansować odpowiednio paszę pod kątem wspierania ich zdrowotności. Istotnym czynnikiem może być optymalny poziom białka nie obciążający organizmu, czy zastosowanie dodatków jak: zakwaszacz (np.: Ekocid Forte), prebiotyki, enzymy, surowców o większej strawności.

Poszczególne grupy technologiczne mają zróżnicowane zapotrzebowanie dlatego tak istotne jest prawidłowe ustalenie ich poziomu i potem odpowiednio zoptymalizować paszę. Przygotowywanie jednej paszy dla tuczników od 30 do 120 kg jest wygodne dla hodowcy, ale w tym przypadku mało efektywne, gdyż nie jesteśmy w stanie dokładnie pokryć zapotrzebowania zwierzęcia przy maksymalnie niskich kosztach.

Optymalizacja to drugi aspekt jaki powinniśmy brać pod uwagę przy układaniu dawek. Celem optymalizacji jest ułożenie dawki pokrywającej zapotrzebowanie zwierzęcia przy jak najniższej cenie. Im więcej mamy surowców do dyspozycji tym łatwiej  zoptymalizować paszę pod kątem zapotrzebowania na składniki pokarmowe i pod kątem ekonomicznym. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i programowi do optymalizacji pasz doradca żywieniowy jest w stanie ułożyć dawkę z zastosowaniem surowców o zróżnicowanej strawności i cenie. Poziom strawności poszczególnych surowców oraz ograniczenia żywieniowe są istotnym elementem optymalizacji pasz.

Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Nasze marki