Loading

PROMOCJA!

13.09.2018
 
Warunki promocji:


1. Organizator – EKOPLON z siedzibą w Grabkach Dużych Nr 82, 28-225 Szydłów.
2. Uczestnik – rolnik dokonujący zakupów produktów EKOPLON.
3. Promocją objęte są zamówienia złożone w terminie  od 10 września 2018 r. do 31 października 2018 r. i wydane/odebrane  przez Uczestnika do 09 listopada 2018 r.
4. Za każdy jednorazowy zakup (i wielokrotność) produktów promocyjnych w ilościach 500 kg MAXIMUS Platinum extra PK i/lub Maximus Platinum extra PKMg oraz 50 kg Maximus Amino Micro Zboża i/lub Maximus Amino Micro Rzepak uczestnik będzie miał prawo do zakupu nawozu Nitrospeed 39 w ilości   zgodnej z założeniami powyżej w cenie promocyjnej 0,1 zł netto/opakowanie. Dopuszcza się mix produktów, ale minimalne ilości określa  się na 500 kg (Maximus Platinum extra) i 50 kg (Maximus AminoMicro).
5. Produkty bonusowe będą dostarczane wraz z dostawą produktów promocyjnych, chyba że ze względów logistycznych nie będzie to możliwe. Wówczas dostawa będzie realizowana przy kolejnym zamówieniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed terminem bez podania przyczyny.

Galeria zdjęć

Nasze marki