Loading

Okiem eksperta: Rozwiązania w walce z kokcydioza jako element profilaktyki i żywienia

11.06.2020
Okiem eksperta: Rozwiązania w walce z kokcydioza jako element profilaktyki i żywienia

W fermowym chowie drobiu kokcydioza uważana jest za jedną z najważniejszych chorób ptaków. Choroba jest parazytozą, wywołaną przez pasożytujące w obrębie przewodu pokarmowego pierwotniaki należące do rodzaju Eimeria. Kury narażone są na inwazję siedmiu gatunków kokcydiów: E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella, E. brunetti, E. mitis, E. praecox.

Do dzisiaj dodatek chemioterapeutyków do paszy praktykowany jest przez niemal cały okres tuczu brojlerów, z zachowaniem przedubojowego okresu karencji i jest najtańszą oraz najczęściej stosowaną metodą walki z kokcydiozą. Powszechnie stosowane kokcydiostatyki można podzielić na dwie grupy: jonoforowe (stosowane często np. salinomycyna, narazyna) oraz chemiczne (używane znacznie rzadziej np. dekokwinat, nikarbazyna). Mechanizm działania obu grup różni się znacząco. Kokcydiostatyki jonoforowe działają statycznie na rozwój komórek pierwotniaka poprzez dezyntegrację funkcjonowania błony komórkowej, a tym samym uniemożliwia wzrost rozwój i namnażanie kokcydii. Na uwagę zasługuje fakt, że populacja kokcydii w przewodzie pokarmowym kurcząt pozostaje na pewnym bezpiecznym poziomie, a wraz z rozwojem brojlerów nabywają one częściowej odporności do walki z pierwotniakiem. Odmienny charakter działania wykazują kokcydiostatyki chemiczne, które zazwyczaj wywołują działanie kokcydiobójcze, a zastosowanie ich w paszy przez odpowiedni czas eliminuje ze środowiska bytowania ptaków występowanie pierwotniaków. Jest to tak zwany sposób „czyszczenia” kurnika z kokcydii. Dobór kokcydiostatyku do paszy w konkretnym etapie odchowu zależy od kilku czynników, a mianowicie zarówno hodowca jak i doradca musza mieć na uwadze następujące czynniki: historia poprzednich cykli produkcyjnych (obecność lub brak kokcydiozy), presja budynku, sposób zarządzania stadem oraz program profilaktyki i leczenia stada. Warto pamiętać by w okresie roku kalendarzowego zastosować przynajmniej jeden rzut „czyszczący” z użyciem kokcydiostatyku chemicznego pomiędzy cyklami z zastosowaniem kokcydiostatyków jonoforowych.

Przez kilka ostatnich lat coraz większą popularnością cieszą się preparaty i dodatki pochodzenia naturalnego np. ekstrakty roślinne, olejki i wyciągi, zioła czy susze roślinne. Zawarte w nich swoiste substancje mogą wykazywać działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniacze, a nawet przeciwwirusowe oraz immunostymulujące. Do roślin wykazujących powyższe działania należą miedzy innymi: kurkuma, tatarak, papryka, jeżówka purpurowa, juka, zielona herbata czy oregano. Pojedynczy dodatek bądź kompozycja tych dodatków wpływa pozytywnie na redukcję populacji kokcydii w środowisku ptaków, co może stanowić dodatkowe zabezpieczenie pasz i wspomaganie działania kokcydiostatyków.

Obok powyższych dodatków w walce z kokcydiozą pozytywne efekty przynosi stosowanie probiotyków (z ewentualnym połączeniem z prebiotykiem). Prawidłowy rozwój kosmków jelitowych oraz intensywna ich kolonizacja przez dobroczynne bakterie pomaga w walce z niekontrolowanym rozwojem kokcydii. Dużym powodzeniem cieszą się m.in. Lactobacillus casei, L. bulgaricus, czy Bifidobacterium bifidum i B. longum czy też drożdże Sacharomyces boulardi. Preparaty te stosowane w prewencji kokcydiozy w postaci żywych bakterii, drożdży lub przetrwalników stymulują odpowiednią równowagę mikrobiologiczną jelit

Przy odpowiednim doborze kokcydiostatyku w programie walki z kokcydiozą razem z doradcą ds. żywienia drobiu można dokonać wyboru dodatku wspomagającego lub zastępującego udział kokcydiostatyku w postaci dodatku na bazie ziół i roślin czy odpowiednio dobranego probiotyku. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami naszej firmy oraz korzystania z porad ekspertów naszego zespołu.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Nasze marki