Loading

Pod uprawę malin należy wybierać dobre stanowiska z glebą żyzną zasobną w składniki pokarmowe oraz próchnicę, o dobrej strukturze i dużej pojemności wodnej, o odczynie lekko kwaśnym  pH  5,5-6,5. Malina nie powinna być uprawiana na terenach nisko położonych, na których tworzą się zastoiska mrozowe. Zwiększa to ryzyko przemarznięć w czasie ostrych zim i uszkodzeń roślin podczas przygruntowych przymrozków. W miejscach gdzie tworzą się mgły istnieje większe niebezpieczeństwo porażenia pędów i owoców przez choroby grzybowe.

Malin nie należy uprawiać na glebach ciężkich o poziomie wód gruntowych wyższym niż 70-80 cm

 

Celem uzyskania wysokiego, o dobrej jakości plonu należy szczególnie dbać o prawidłową agrotechnikę. Zasadniczym jej elementem jest nawożenie. Winno ono być prowadzone w oparciu o wyniki badań zasobności gleby oraz zawartości składników mineralnych w liściach. Uzupełnieniem nawożenia doglebowego powinno być nawożenie dolistne będące metodą na szybkie uzupełnienie składników odżywczych w roślinie. 

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki