Loading
Wiśnia i czereśnia
Wiśnia i czereśnia

Ze względu na to, że wiśnie rozwijają się wcześniej niż jabłonie ich kwiaty są częściej uszkadzane przez przymrozki. Dlatego pod uprawę należy wybierać tereny wyniesione. Należy również wystrzegać się stanowisk, na których uprawiano rośliny wrażliwe na werticiliozę, takie jak: truskawki, ogórki, pomidory, rośliny kapustne, czy ziemniaki.

Czereśnia z kolei rozwija się wcześniej od wiśni i kwitnie ok 10 dni wcześniej Ze względu na to kwiaty jej są częściej uszkadzane przez przymrozki wiosenne. Wobec tego idealnym stanowiskiem pod sad czereśniowy będą niewielkie wzniesienia, stoki niewysokich wzgórz lub ich wierzchołki, na których drzewa nie przemarzną w czasie mroźnej zimy, a także unikną szkód.

Czereśnie wymagają gleb żyznych, głębokich, przepuszczalnych, przewiewnych, nie kwaśnych o pH 6,5-7,2  i nie podmokłych. Najlepiej rosną na glebach lessowych, na luźnych glinach oraz na glebach piaszczysto-gliniastych. Czereśnie lubią glebę zasobną w wodę, lecz nie znoszą gleb podmokłych. Poziom wody gruntowej nie powinien podchodzić wyżej niż 2 m od powierzchni ziemi. Czereśnie źle rosną i owocują na glebach suchych, piaszczystych, ciężkich i zimnych.

Sady wiśniowe najlepiej rosną na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe i substancję organiczną, przewiewnych, o odczynie lekko kwaśnym pH gleby 6,1-6,9. Przydatne do uprawy wiśni są gleby  bielicowe, brunatne i płowe wykształcone z piasków słabo gliniastych, głębokie rędziny. Wiśnie źle rosną na glebach stale wilgotnych, o wysokim poziomie wód gruntowych. Nie powinien on przekraczać 150-180 cm

Celem uzyskania wysokiego, o dobrej jakości plonu należy szczególnie dbać o prawidłową agrotechnikę. Zasadniczym jej elementem jest nawożenie. Winno ono być prowadzone w oparciu o wyniki badań zasobności gleby oraz zawartości składników mineralnych w liściach. Uzupełnieniem nawożenia doglebowego powinno być nawożenie dolistne będące metodą na szybkie uzupełnienie składników odżywczych w roślinie. 

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki