Loading

Gleby pod sady jabłoniowe powinny być żyzne, zasobne w składniki pokarmowe i substancję organiczną. Winny zapewniać drzewom odpowiednią wilgotność, być przewiewne o odczynie lekko kwaśnym  pH 6,2-6,7

Dla głęboko korzeniących się drzew owocowych istotne znaczenie maja zarówno poziom próchniczny jak i właściwości głębszych warstw, czyli tzw. podglebia. Pod jabłonie przydatne są gleby brunatne, bielicowe i płowe wytworzone z glin lekkich, piasków naglinowych, utworów pyłowych oraz lessów. Uprawa jabłoni udaje się także na czarnoziemach, na lessach, madach pyłowych i lekkich oraz na głębokich rędzinach.

 

Szczególną uwagę należy zwracać na głębokość występowania  wody gruntowej. Jabłoń jest wrażliwa na wysoki poziom wody gruntowej a zwłaszcza na duże wahania jego poziomu w okresie wegetacji. Dla jabłoni na podkładce karłowej woda gruntowa powinna znajdować się na głębokości ok. 120 cm, a na podkładkach silenie rosnących ok. 160 cm.

Racjonalne nawożenie sadu jabłoniowego zapewniające wysoki i dobrej jakości plon powinno być poparte wcześniejszą analizą chemiczną gleby oraz analizą zawartości składników mineralnych w liściach. Podstawą nawożenia jest zawsze nawożenie doglebowe, ale w przypadku wystąpienia warunków ograniczonego pobierania lub przemieszczania się składników pokarmowych w roślinie z pomocą przychodzą szybko przyswajane nawozy dolistne.

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki