Loading
Burak ćwikłowy
Burak ćwikłowy

Gatunek ten można uprawiać na glebach prawie wszystkich typów, jednak najbardziej odpowiednie są średnio zwięzłe, gliniaste, o dobrej strukturze i bardzo dużej zawartości próchnicy – czarnoziemy, lessy, mady, rędziny. Optymalne wartości pH gleby dla buraków ćwikłowych wynoszą 6,0-7,5. Buraki podobnie jak marchew reagują źle na gleby świeżo wapnowane. Burak ćwikłowy jest szczególnie wrażliwy na niedobory boru. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 80-100 kg N, 80-100 kg P2O5, 200-250 kg K2O i 50 kg MgO.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA BURAKA ĆWIKŁOWEGO
N P K Mg Ca
70-90 50-70 175-250 60-80 1500-2500

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki