Loading

Pod sady gruszowe należy wybierać siedliska lepsze niż pod sady jabłoniowe. Grusze rozwijają się wcześniej niż jabłonie i z tego powodu pąki kwiatowe łatwo są uszkadzane przez przymrozki wiosenne i mrozy zimowe. Drzewa grusz przemarzają w temp. poniżej -25oC dlatego pod ich uprawę najbardziej odpowiednie są stanowiska słoneczne i ciepłe, osłonięte od wiatru.

Grusze wymagają gleb głębokich, zasobnych w wodę, gliniastych lub piaszczysto-gliniastych klasy II, III i IV o pH 6,2-6,7. Na glebach piaszczystych rosną gorzej niż jabłonie.

Grusza jest wrażliwa na wysoki poziom wody gruntowej, na glebach podmokłych szybko ginie. Optymalny poziom wód gruntowych dla gruszy na podkładce karłowej powinien wynosić ok. 120 cm, a na siewkach ok. 180 cm.

 

Jak w każdej uprawie, tak i w uprawie gruszy wysokość i jakość osiąganego plonu uzależniona jest od prawidłowej agrotechniki. Ważnym jej czynnikiem jest nawożenie. Chcąc precyzyjnie określić dawki nawozów jakie powinno się zastosować należy wykonać badania chemiczne gleby oraz badanie zawartości składników mineralnych w liściach. Podstawą nawożenia powinno być nawożenie doglebowe. Jednak w przypadku deficytu, czy niskiej zawartości składników pokarmowych, jak również w warunkach ograniczonego pobierania lub przemieszczania się tych składników w roślinie należy zastosować efektywne nawożenie dolistne.

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki