Loading

Kalafior ma duże wymagania pokarmowe i powinien być uprawiany na najlepszych glebach, będących w wysokiej kulturze, zasobnych w próchnicę i składniki pokarmowe, dostatecznie wilgotnych, ale przepuszczalnych i przewiewnych. Najodpowiedniejsze są: czarnoziemy, czarne ziemie, mady, lessy i gleby torfowe. Na glebach lekkich można uprawiać kalafiory tylko, gdy istnieje możliwość nawożenia organicznego i nawadniania plantacji. Optymalne wartości pH gleby pod kalafiory wynoszą: 6,4-7,5. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100-150 kg N pod kalafior wczesny, 200-150 kg N pod kalafior średnio wczesny i późny, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA KALAFIORA

  Wczesny

Średnio wczesny
i późny

N 105-120 120-135
P 50-60 60-70
K 160-190 190-220
Mg 45-55 65-75
Ca 1000-1500 1000-1500

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki