Loading

Z uwagi na bardzo mały system korzeniowy, którego główna masa rozwija się w 20 cm warstwie gleby, cebula ma duże wymagania glebowe. Najlepsze i największe plony cebuli osiąga się na glebach średnio zwięzłych, o bardzo dobrej strukturze, odpowiednio wilgotnych, o dużej zawartości próchnicy i bogatej w składniki pokarmowe. Najlepsze są: mady, lessy i gleby torfowe. Optymalne dla gleb mineralnych pH to 6,5-7,0. Cebula jest wrażliwa na niedobory: cynku, manganu, miedzi i molibdenu. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 80-120 kg N, 100-150 kg P2O5, 150-200 kg K2O.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA CEBULI
N P K Mg
120-160 60-80 175-250 55-75

 

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki