Loading
Jęczmień browarny
Jęczmień browarny

Głównymi czynnikami agrotechniki jęczmienia są: nawożenie mineralne, termin i gęstość siewu oraz ochrona roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami.

Na wielkość i jakość plonu ziarna jęczmienia decydujący wpływ ma zróżnicowane nawożenie azotem, fosforem i potasem.

Azot jest pierwiastkiem silnie wpływającym na wzrost plonu ziarna i słomy (do pewnej granicy) i na wzrost zawartości białka w ziarnie. Dawka azotu pod jęczmień browarny nie może być tak duża jak na cele pastewne i kaszarskie, aby nie dopuścić do zbyt wysokiej zawartości białka ujemnie wpływającej na jakość browarną. Ustalenie optymalnej dawki jest trudne, gdyż zależy od trafnego określenia zasobności gleby w ten składnik. Większej zasobności można spodziewać się na glebach zwięzłych (kompleks pszenny bardzo dobry lub dobry), w stanowisku po okopowych (zwłaszcza po burakach). W takich warunkach optymalną dawką jest 25-30 kg N/ha. W stanowisku po pszenicy można zalecać 35 kg N/ha na kompleksach pszennych i 45 kg N/ha na kompleksie żytnim bardzo dobrym.
W przypadku wysokiego plonowania pszenicy (powyżej 6 t/ha) dawki te należy zwiększyć o 10- 15%. Zbyt wysokie dawki azotu powodują zmniejszenie celności ziarna i ekstraktywności słodu. 

Dobre zaopatrzenie roślin w fosfor przeciwdziała ich wyleganiu, przyspiesza ich rozwój, wpływając dodatnio na wartość browarną ziarna, a zwłaszcza na ekstraktywność słodu.

Potas ogranicza podatność roślin na choroby i sprzyja lepszemu wypełnieniu ziarna. Zmniejsza się wówczas zawartość białka, a zwiększa ilość węglowodanów w ziarnie jęczmienia, dzięki czemu poprawia się celność ziarna, ekstraktywność słodu i liczba Kolbacha.

Nawozy fosforowo-potasowe należy wysiewać przed orką zimową, a azotowe przed siewem jęczmienia. Zalecane dawki fosforu i potasu zależą od zasobności gleby w te składniki i wielkości spodziewanego plonu. Przy bardzo niskiej ich zawartości w glebie zalecane dawki na ha wynoszą: 60- 80 kg P2O5 i 75-100 kg K2O; przy niskiej zawartości składników: 45-65 kg P2O5 i 65-80 kg K2O; przy średniej ich zawartości: 35-50 kg P2O5 i 45-70 K2O; a przy wysokiej ich zawartości: 20-35 kg P2O5 i 25-35 kg K2O. Górne granice przedziałów należy uwzględniać przy spodziewaniu się wysokich plonów.

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki