Loading
Borówka wysoka
Borówka wysoka

Borówka wysoka wymaga co najmniej 160-dniowego okresu wegetacji oraz lekkich, próchnicznych (3-15% próchnicy), dostatecznie wilgotnych gleb, o pH 4-5. Może być uprawiana na torfowiskach wysokich, po wyeksploatowanym torfie, na glebach przyleśnych i poleśnych, także na glebach średnio żyznych lub na lekkich glebach mineralnych. Poziom wody gruntowej powinien być wysoki (40-60 cm) ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę w trakcie okresu wegetacji. Konieczna jest duża wilgotność gleby i dostateczna przewiewność w jej górnej warstwie, ponieważ borówka wysoka korzeni się płytko i nie ma korzeni włośnikowych. Rolę korzeni włośnikowych spełniają młode, drobne korzenie, na których rozwijają się grzyby mikoryzowe tworząc nitkowatą siatkę.

 

Wymagania pokarmowe borówki wysokiej nie są duże, tzn. na ogół niższe niż innych krzewów jagodowych, jednak rośliny mogą silnie reagować na niedobór azotu w glebie. Odczyn gleby odgrywa znaczącą rolę w przyswajaniu azotu. Badania wykazały, że borówka absorbuje znacznie bardziej azot w formie amonowej niż azotanowej, a w glebach kwaśnych forma amonowa dominuje nad azotanową i jest zawsze dostępna. Pomimo mniejszych wymagań pokarmowych borówki brak składników odżywczych może wywoływać zahamowanie wzrostu, chlorozę liści, plamy na liściach, drobnienie liści lub owoców, zamieranie wierzchołków pędów.

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa  kompletną propozycję nawożenia dolistnego. 
Poniższa technologia została przygotowana w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki