Loading

XIX Dzień Otwarty w Sadzie Doświadczalnym SGGW

02.11.2015
W Sadzie Doświadczalnym Katedry Sadownictwa SGGW w Wilanowie już po raz XIX odbył się Dzień Otwarty w którym wzięli udział pracownicy naukowi oraz osoby związane z branżą sadowniczą.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele firm chemicznych, producenci i dystrybutorzy nawozów, w tym EKOPLON, oraz środków ochrony roślin. Podczas zwiedzania sadu omówiono przeprowadzane doświadczenia nawozowe, odmianowe, a także ochronę przed chorobami i szkodnikami. Odbyła się też prezentacja maszyn i urządzeń sadowniczych, m.in. opryskiwaczy, ciągników, kosiarek. Producenci środków do produkcji rolnej zaprezentowali nowości w swoich ofertach.

Nasze marki