Loading

STANOWISKO EKOPLON SP. Z O.O. SP. K. W SPRAWIE DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

26.08.2020

STANOWISKO EKOPLON SP. Z O.O. SP. K. W SPRAWIE DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NR RBG – 7/2020 Z DNIA 5 SIERPNIA 2020 ROKU

 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. pełnomocnikowi EKOPLON Sp. z o.o. Sp. K. („EKOPLON”) została doręczona decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Bydgoszczy („UOKiK”), nr RBG – 7/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. („Decyzja”). W Decyzji UOKiK uznał umowę zawartą przez EKOPLON z POLMASS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („POLMASS”) za porozumienie ograniczające konkurencję na krajowym rynku sprzedaży preparatów mlekozastępczych dla bydła oraz mieszanek mineralno-witaminowych dla bydła. Na strony tej umowy zostały nałożone kary pieniężne, w tym na EKOPLON w kwocie ok. 12,5 mln złotych. Decyzja jest nieprawomocna, a EKOPLON zamierza złożyć od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. EKOPLON nie zgadza się bowiem zasadniczo z dokonaną przez UOKiK oceną prawną współpracy gospodarczej z POLMASS. W szczególności, zakwestionowane przez UOKiK porozumienia nie stanowiły, w opinii EKOPLON, zakazanego „podziału rynku” lecz dozwolone na mocy obowiązującego prawa tzw. porozumienia wertykalne.

 

Zarząd EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.

 

 

 

Nasze marki