Loading

Przetarg "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną"

13.12.2018
Firma EKOPLON ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0058/17 „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do godz.10:00, dnia 28 grudnia 2018 roku bezpośrednio w siedzibie firmy lub przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską na adres firmy.

Wszystkie szczegóły przetargu znajdą Państwo na stronie, link poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13434”

Nasze marki