Loading

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści zapytania ofertowego nr CBR/01/2017

26.07.2017
Dotyczy realizacji projektu Nr POIR.02.01.00-00-0393/16 pod nazwą "Budowa obiektu doświadczalnego z infrastrukturą na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy Ekoplon" w ramach Działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści zapytania ofertowego nr CBR/01/2017

Zapytanie ofertowe nr CBR/01/2017

Pliki do pobrania

Nasze marki