Loading

Wybór wykonawcy zadania

08.01.2019
"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

Wybrany wykonawca: Engie Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Data wpływu oferty: 27-12-2018r. godz. 11:09

Dane dot. kryteriów oceny:

cena łączna: 1 325 259,86 netto PLN,

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 m-ce.

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13434

Nasze marki