Loading

Sukces w uprawie kapusty

29.05.2019
Kapusta głowiasta biała to ciągle jedno z najważniejszych warzyw produkowanych w Polsce. Kapusta jest typową rośliną klimatu umiarkowanego. Optymalna temperatura do jej wzrostu wynosi 15-18oC. Najlepiej udaje się na glebach gliniastych, madach, czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach oraz glebach piaszczysto-gliniastych, gdy są one odpowiednio wilgotne. Ponadto odpowiednia gleba powinna wyróżniać się dużą pojemnością wodną i łatwością nagrzewania się, bez tendencji zalewowych. Odpowiednie pH do uprawy to 6,2-7,7, zapobiega ono rozwojowi kiły kapustnych.

Nawożenie ma duży wpływ na jakość i wielkość plonu kapusty głowiastej białej, ponieważ należy ona do warzyw o dużych wymaganiach pokarmowych. Z tego powodu warto uzupełnić standardowe nawożenia doglebowe o dokarmianie pozakorzeniowe.

W początkowym okresie wzrostu roślina pobiera głównie azot, a w czasie wiązania główek: potas, fosfor i wapń. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100 kg N, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O. Na plantacjach nawadnianych dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50%, szczególnie dotyczy to azotu ze względu na jego wymywanie. Kluczowe dla kapusty mikroskładniki poprawiające produkcję i transport cukrów to bor i molibden. Warto je uwzględnić w programie nawożenia dolistnego.

Po przyjęciu się rozsady, 2 tygodnie po jej posadzeniu zaleca się zastosowanie MAXIMUS Platinum extra PKMg lub MAXIMUS Platinum extra PK w celu zapewnienia lepszego ukorzenienia się roślin oraz likwidacji niedoborów fosforu, potasu i magnezu. Można wykonać 2 opryskiwania w dawce 3-4 kg/ha, co 10-14 dni. EKOLIST mono Bor należy zastosować w tym samym czasie, aby zlikwidować niedobory boru, a tym samym zapobiec zamieraniu liści sercowych. Najlepiej wykonać 2 zabiegi w dawce 1-2 l/ha, co 10-14 dni.

W celu likwidacji niedoborów magnezu i aktywacji procesów fotosyntezy 3 tygodnie po posadzeniu rozsady warto zastosować MAXIMUS Platinum extra Mg (3 kg/ha) w połączeniu z wysokoskoncentrowanym nawozem mikroelementowym MAXIMUS AminoMicro Universal (0,5 kg/ha). W okresie wegetacji można wykonać 3 opryskiwania w odstępach, co 10-14 dni. W tym samym okresie pobudzenie wzrostu wegetatywnego zapewni MAXIMUS 20+20+20 użyty w dawce 3-4 kg/ha. Zabieg jest szczególnie wskazany w czasie występowania warunków niesprzyjających pobieraniu składników z gleby. EKOLIST mono Mangan (1-2 l/ha) doskonale likwiduje niedobory manganu, zapewnia zachowanie zielonej barwy główek.

Uzupełnienie braków siarki i mikroelementów nawozem MAXIMUS Platinum extra S można wykonać już 4 tygodnie po posadzeniu rozsady. Należy wykonać 2-3 zabiegi w dawce od 2 do 3 kg/ha. 

Podczas wiązania główek szczególnie ważne jest dostarczenie wapnia, aby poprawić jakość i jędrność główek. W tym celu zaleca się stosowanie nawozu EKOLIST Wapniowy (3-5 l/ha). Należy wykonać kilka zabiegów, co 7 dni. Na ten okres przypada także zastosowanie EKOLIST mono Molibden (0,2-0,4 l/ha), który doskonale uzupełnia poziom molibdenu, co zapobiega gromadzeniu azotanów. Zabieg wpływa korzystnie na przechowywanie główek. MAXIMUS Platinum extra K zapobiega niedoborom potasu, poprawia wielkość i twardość główek. Należy wykonać 2-3 zabiegi w dawce 3-5 kg/ha, co 10-14 dni.

Dodatkowo, po przyjęciu się rozsady warto wykonać kilka zabiegów nawozem MAXIMUS Amino Antystres (0,75-1 kg/ha), co 2-3 tygodnie. Jest on szczególnie polecany w okresach wychodzenia roślin ze stresów spowodowanych suszą, niskimi temperaturami i upałami. 

 

 

Nasze marki