Loading

Siew kukurydzy 2017. Kiedy zacząć?

12.05.2017
Warunki pogodowe w tym roku utrudniają wyznaczenie optymalnego terminu siewu kukurydzy. Nie pomagają również powszechnie dostępne zalecenia, która często sztywno odnoszą się do kalendarza.

Od kilku lat forsowano przyspieszanie terminu siewu kukurydzy. Dostawcy odmian często podkreślają ich wysoki wigor początkowy, argumentując tym samym przydatność do przyspieszania terminu siewu.

Rolnictwo nie jest jednak zapisaną od A do Z księgą. Dlatego ważne jest ciągłe zdobywanie doświadczenia i stała obserwacja warunków pogodowych oraz otaczającej nas przyrody. Na tej podstawie można dopiero wyznaczać właściwe terminy agrotechniczne.

Tymi przesłankami powinniśmy kierować się również wyznaczając termin siewu kukurydzy.

Jaki jest właściwy termin siewu kukurydzy?
Optymalnym terminem siewu kukurydzy jest moment, kiedy temperatura gleby na głębokości umieszczania nasion wynosi nie mniej niż 8 stopni Celsjusza.

Aby poprawnie wyznaczyć termin siewu należałoby zatem bazować na codziennych pomiarach temperatury gleby na głębokości 6 – 8 cm. Dokładna głębokość zależy od zwięzłości gleby.

Czy mamy taką możliwość? Oczywiście nie zawsze. Podobnie jak nie zawsze mamy na to czas.

Możemy natomiast skorzystać z terminu fenologicznego. W tym przypadku termin siewu kukurydzy wyznacza nam kwitnący - oczywiście w otwartej przestrzeni - mniszek lekarski. Jest to to dość skuteczny wyznacznik i rzadko obarczony znacznym błędem.

Nasze marki