Loading

Siew kukurydzy 2017. Czym grozi niewłaściwy termin?

12.05.2017
Rozpatrzymy to w dwóch skrajnych przypadkach. Pierwszym jest nadmierne przyspieszenie, drugim - opóźnienie terminu siewu kukurydzy. 

Skutki zbyt wczesnego siewu kukurydzy
Przyspieszenie terminu siewu w momencie, gdy temperatura gleby nie osiągnęła jeszcze optymalnej wartości mocno opóźnia wschody kukurydzy. W skrajnych przypadkach następuje tylko fizyczna faza procesu kiełkowania, czyli pęcznienie bez aktywacji procesów fizjologicznych w ziarniaku.

Konsekwencją takiego zjawiska może być obniżona obsada, ponieważ ziarniak stanie się martwy i nie wzejdzie w ogóle, jeśli proces kiełkowania nie będzie postępował. W przypadku kukurydzy, której wysiewa się ściśle określoną liczbę ziarniaków na jednostce powierzchni może znacząco obniżyć plonowanie.

Kolejnym skutkiem nadmiernie przyspieszonego siewu jest zwiększona podatność na zgorzel siewek. Zaprawa nasienna ma bowiem określony czas działania, w którym roślina powinna już funkcjonować sama, bez ochrony zapewnianej przez zaprawę.

Ponadto zbyt wczesny wysiew wydłuża czas, w którym plantacja może zostać zaatakowana prze ploniarkę zbożówkę.

Na glebach zwięzłych dochodzi jeszcze jedno zagrożenie - zaskorupienie gleby, które może nastąpić nawet po jednym większym deszczu, co dodatkowo utrudnia wschody.

Nawet biorąc pod uwagę jedyną korzyść, czyli większą dostępność wody po zimie, to lista zagrożeń jest na tyle długa, że nie ma żadnego uzasadnienia do przyspieszania siewu kukurydzy.

Ponadto potrzeby wodne kukurydzy w pierwszych tygodniach po wschodach są na tyle małe, że zapas wody w wierzchniej warstwie gleby pochodzący z opadów zimowych ma minimalne znaczenie dla budowy przyszłego plonu. Natomiast spowodowane wydłużanymi wschodami osłabienie roślin może znacząco obniżyć potencjał plonowania, który tworzy się w zasadzie „chwilę” po wschodach.

Co niesie ze sobą opóźnienie terminu siewu kukurydzy?
Z jednej strony jest to niepotrzebne skracanie okresu wegetacji, a z drugiej nieco mniej dostępnej wody przy braku opadów. Pamiętajmy jednak, że kukurydza zasiana w nagrzaną glebę szybko rekompensuje stratę czasu bardzo intensywnym wzrostem i wielu przypadkach nadrabia w stosunku do roślin zasianych w optymalnym terminie (jeśli to opóźnienie jest stosunkowo niewielkie).

Nasze marki