Loading

Fondul European Agricol

08.03.2018

Dezvoltarea și pregătirea pentru implementarea unui nou model de afaceri de internaționalizare a firmei EKOPLON sp.z o.o. sp. K.

Obiectivul principal al proiectului este introducerea unui grup de produse inovatoare de îngrășăminte oferite de Solicitant pe noi piețe externe (Rusia, Turcia, Ungaria). Ca urmare a implementării proiectului, Solicitantul va intra cu produsele sale pe noi piețe selectate, își va consolida competitivitatea pe piața internațională și va dobândi experiență și cunoștințele necesare pentru extinderea exportului.

Atingerea obiectivului proiectului va contribui la creșterea activității economice a IMM-urilor din macroregiunea estică a Poloniei pe piețele internaționale, ceea ce este obiectivul principal al intervenției în cadrul măsurii 1.2 din Programul Operațional pentru Polonia de Est.

Valoarea proiectului 584 815,00 PLN

 

„Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală:  Europa investește în zonele rurale”.

Operațiunea sub numele: „Modernizarea fabricii de furaje prin introducerea unei tehnologii inovatoare de dozare sub vid și extinderea bazei de depozitare”

Vizează îmbunătățirea competitivității prin creșterea valorii adăugate a producției agricole de bază,
Este cofinanțată de Uniunea Europeană în cadrul măsurii: „Sprijin pentru investiții în prelucrarea produselor agricole, comerțul cu acestea sau dezvoltarea acestora” a Programului de dezvoltare rurală pentru anii 2014-2020.

 

 

MĂRCILE NOASTRE
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo