Loading

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.

14.05.2020
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie innowacyjnej grupy produktowej nawozów, oferowanych przez Wnioskodawcę na nowe rynki zagraniczne (Rosja, Turcja, Węgry). W efekcie realizacji projektu Wnioskodawca wejdzie ze swoimi produktami na wyselekcjonowane nowe rynki, wzmocni swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym oraz pozyska doświadczenie i wiedzę, niezbędne dla dalszej ekspansji eksportowej.

Osiągnięcie celu projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, co jest podstawowym celem interwencji w ramach działania 1.2 POPW.

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

Wartość projektu: 584 815.00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 440 300.00 PLN

Nasze marki