Loading

Okiem eksperta: Uwaga na upały - zadbajmy o zwierzęta gospodarskie

11.06.2019

Znaczny wzrost temperatur jaki ostatnio da się zaobserwować w całym kraju powoduje wzrost temperatury i wilgotności w oborach i chlewniach. Utrzymanie optymalnego mikroklimatu budynku ma kluczowe znaczenie, a szczególnie odpowiednia izolacja termiczna oraz wentylacja. Odpowiednia wentylacja poprawia wymianę powietrza zmniejszając stężenie amoniaku, CO2 oraz innych szkodliwych gazów. Wsparciem dla poprawienia komfortu krów w tym okresie może być zamontowanie dodatkowych wentylatorów. Dodatkowe wentylatory ochładzają budynek oraz zwierzęta, mają również wpływ na zmniejszenie ilości much w budynku inwentarskim. Należy szczególną uwagę zwrócić na stanowiska loch.

Zarówno świnie jak i krowy przechodzą tzw. stres cieplny spowodowany wysoką temperaturą oraz wysoką wilgotnością w skutek którego spada pobranie paszy przez te zwierzęta, a co za tym idzie pogarszają się wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne oraz zdrowotność stada. Obserwuje się słabszą mleczność loch oraz niższą wydajność mleka u krów mlecznych, obniżają się  parametry rozrodu, mogą pojawiać się też nagłe upadki wywołane ogólną niewydolnością. 

Anatomia świni nie daje im możliwości termoregulacji z wykorzystaniem potu, który u człowieka wytwarza się naturalnie w celu wychłodzenia organizmu.  Dlatego ważne jest abyśmy częściej kontrolowali systemy dostarczania wody (poidła, smoczki) zarówno pod kątem samego działania ale również wydajności. W okresie letnich upałów wzrasta również zapotrzebowanie na wodę, należy zadbać o to by zwierzęta miały swobodny do niej dostęp.

Celem ograniczenia spadku tempa przyrostu u świń można zwiększyć koncentrację składników pokarmowych w paszy, aby w mniejszej dawce dostarczyć wymaganą ilość składników pokarmowych.  Łagodząco na stres cieplny u świń wpływają zwiększone dawki witaminy C, którą można podawać do paszy lub wody. 

Okres letni sprzyja namnażaniu się pleśni oraz grzybów w paszach objętościowych dla krów i związanym z tym wyższym poziomem mykotoksyn, które wpływają niekorzystnie na rozród, odporność w tym poziom komórek somatycznych. Warto zabezpieczyć krowy używając odpowiednich sorbentów mykotoksyn: Mykosorbent, Sorbix 3D. Wyższa aktywność grzybów i pleśni w kiszonkach powoduje drastyczny wzrost temperatury skarmianych pasz objętościowych oraz TMR. Wpływa to niekorzystnie na pobranie suchej masy przez zwierzęta. Chłodzik TMR skutecznie zabezpiecza pasze dla krów przed zagrzewaniem w letnie upały.

Nasze marki