Loading

Okiem eksperta: aktualna sytuacja upraw sadowniczych.

31.07.2020
Ostatnie dni, z przelotnym deszczem i nie tak wysoką temperaturą, sprzyja rozwojowi owoców na drzewach. Jest to czas, w którym skupiamy się na dbaniu o jakość przyszłego plonu. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka zaleceń dotyczących nawożenia dolistnego.

JABŁOŃ

Sady jabłoniowe są aktualnie w fazie intensywnego wzrostu owoców, częste opady deszczu oraz dość stabilne temperatury  tworzą idealne warunki do tego aby owoce zwiększyły swoją objętość oraz masę.

Odmiany o drobnych i średnich owocach takie jak np. ‚Gala’ oraz ‚Golden Delicious’ wymagają zwiększenia nawożenia produktami zwierającymi potas. W tej sytuacji polecamy zastosowanie nawozu dolistnego MAXIMUS Platinum extra K w dawce 5 kg/ha.

Wczesne odmiany jabłoni, tzw. odmiany ‘’letnie’’, w celu poprawienia wybarwienia owoców należy aktualnie wspomóc poprzez nawożenie dolistne produktami zawierającymi fosfor, w tym celu polecamy zastosowanie produktu MAXIMUS Platinum extra P w dawce 5 kg/ha.

Nie możemy zapominać również o dostarczeniu magnezu odmianom takim jak np. ‚Golden Delicious’, w celu uzupełnienia niedoborów tego składnika polecamy zastosowanie nawozu MAXIMUS Platinum extra Mg w dawce od 4 kg do 8 kg/ ha.

Nie zapominamy o zabiegach wapniowych, których celem jest poprawa jakości owoców oraz ich zdolności przechowalnicze. Nawożenie przeprowadzamy EKOLIST Wapniowy z formułą express Ca w dawce od 6-8 l/ha.

WIŚNIA

Wczesne odmiany wiśnie zostały już zebrane, aktualnie rozpoczyna się zbiór ręczny ale także
i mechaniczny późniejszych odmian takich jak ‚Łutówka’.

W kwaterach, w których zakończono już zbiór w celu uzupełnienia niedoborów potasu, fosforu oraz magnezu dobrym posunięciem byłoby wykonanie zabiegu nawozem dolistnym MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce 5 kg/ha.

Na plantacjach gdzie nie widać istotnych niedoborów składników pokarmowych, a liście są zielone i w pełni aktywne należy wykonać nawożenie produktami zawierającymi bor oraz cynk, tj. MAXIMUS extra ZnBMg 4 kg/ha + mocznik 5kg/ha lub EKOLIST duo B+Zn 5l/ha + mocznik 5kg/ha.

TRUSKAWKA

Kończy się zbiór ostatnich późnych odmian truskawki. Większość plantacji została już skoszona.

Zakończenie zbiorów, oraz skoszenie plantacji nie oznacza zakończenia dbania o plantację – lustrujemy plantacje na obecność szkodników oraz wykonujemy zabiegi mające na celu jej wzmocnienie i poprawę zdolności owocowania w następnym roku.

Pierwszym zabiegiem po skoszeniu jaki powinniśmy wykonać jest nawożenie produktami zawierającymi bor oraz cynk. W tym celu polecamy nawóz MAXIMUS extra ZnBMg 4 kg/ha + mocznik 5kg/ha lub EKOLIST duo B+Zn 5 l/ha + mocznik 5kg/ha.

Kolejnym etapem nawożenia jest uzupełnienie składników pokarmowych takich jak potas, fosfor oraz magnez. Idealnym rozwiązaniem jest bezazotowy nawóz dolistny MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce od 3 do 5 kg/ha. Zabiegi można powtarzać kilkukrotnie.

PORZECZKA

Jesteśmy już po zbiorach porzeczek.

Na tym etapie powinniśmy uzupełnić podstawowe składniki pokarmowe, pamiętając o unikaniu nawożenia azotem. Podany w tej fazie azot powoduje nadmierny wzrost krzewów oraz stwarza niebezpieczeństwo przemrożeń w czasie zimy.

Rozwiązaniem jest bezazotowy nawóz MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce od 3 do 5 kg/ha, zawierający oprócz makroelementów wszystkie niezbędne mikroskładniki pokarmowe.

Kolejnym etapem nawożenia dolistnego jest przygotowanie roślin do zimy, oraz stworzenie zapasów składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny na wiosnę do optymalnego kwitnienia i zawiązywania owoców. W tym celu należy zastosować nawozy cynkowo-borowe, takie jak MAXIMUS extra ZnBMg 4 kg/ha lub EKOLIST duo B+Zn 5 l/ha.

 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Nasze marki