Loading

Okiem eksperta: aktualna sytuacja upraw polowych.

02.06.2021
Uprawy buraka cukrowego, kukurydzy i ziemniaków w bieżącym sezonie wegetacyjnym są pod silną presją niekorzystnych z ich punktu widzenia warunków pogodowych. Niskie temperatury z licznymi przymrozkami w kwietniu opóźniały znacząco wschody buraków cukrowych i ziemniaka, odsuwając jednocześnie w czasie termin siewu kukurydzy, dla której wyznacznikiem terminu siewu jest temperatura gleby. Maj choć nieco lepszy, to niemalże ciągle z temperaturami poniżej optimum fizjologicznego dla tych roślin.

KUKURYDZA

Plantacje kukurydzy na dzień dzisiejszy są w fazie 2 – 4 liści w zależności od terminu siewu i regionu (południe Polski było nieco cieplejsze, aniżeli północ). Ta faza rozwojowa powinna skłonić już nas do pomyślenia o pierwszym zabiegu dokarmiania dolistnego. Zabieg datowany fazą rozwojową 3 – 5 liści jest ukierunkowany przede wszystkim na ograniczenie stresu związanego z niedoborem składników pokarmowych, a będącego następstwem stosunkowo niskich temperatur ograniczających znacząco możliwości ich pobierania. Najbardziej widoczny i najczęściej pojawiający się w formie antocjanowych przebarwień jest deficyt fosforu, jednak w bieżącym chłodnym sezonie bladość roślin wskazuje na szeroką pulę niedoborów z azotem i potasem włącznie. Aby dać roślinom możliwość szybkiej regeneracji i wyjścia z tej kryzysowej sytuacji zabieg powinien uwzględniać szeroką paletę zarówno makro jak i mikroskładników pokarmowych. Polecamy więc MAXIMUS Platinum extra PK (3kg/ha) w mieszaninie z nawozem MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak (0,5kg/ha). Z racji znacznych potrzeb kukurydzy pod kątem cynku możemy, a w uprawie na ziarno powinniśmy, zastosować dodatkowo EKOLIST mono Cynk (1 -2 l/ha), który z jednej strony wpłynie pozytywnie na tworzący się zawiązek kolby, a z drugiej poprawi efektywność wykorzystania nawożenia azotowego.

BURAK CUKROWY

Buraki cukrowe osiągnęły fazę 2 – 3 pary liści właściwych i również jest to pora na wykonanie pierwszego zabiegu dokarmiania dolistnego. W zabiegu takim powinien pojawić sią bor, aby uniknąć ewentualnego pojawienia się zgorzeli liścia sercowego. Ta choroba fizjologiczna znacząco ogranicza liczbę i powierzchnię liści wpływając degradująco na przyszły plon korzeni i cukru. Pamiętajmy, że pojawienie się pierwszych objawów zgorzeli jest już zbyt późnym czasem na wykonanie zabiegu. Optymalnym rozwiązaniem będzie tutaj nawóz MAXIBOR 21 w dawce 1 – 2 kg/ ha. Dostarczy on nie tylko boru, ale także niewielką ilość molibdenu, niezbędnego do skutecznych przemian fizjologicznych azotu azotanowego i znaczną (145 g/kg) ilość sodu. Składnik ten wspomaga buraka w regulacji ciśnienia osmotycznego co ma duże znaczenie szczególnie w okresie deficytu wody bądź wysokich temperatur, ale także odpowiada za wzrost elongacyjny liści, pośrednio wpływając na ich wielkość, a tym samym wielkość przyszłej produkcji cukru. Oprócz boru warto w tym zabiegu podać MAXIMUS Platinum extra PK (3 - 4 kg/ha), który poprzez zawarte składniki wpłynie na rozbudowę systemu korzeniowego zarówno w głąb gleby jak i na szerokość, dając roślinie szansę na efektywne pobieranie składników pokarmowych i wody. Zabieg będący połączeniem powyższych nawozów zapewni dobry start i przyczyni się do zwiększenia potencjału produkcyjnego buraka cukrowego.

ZIEMNIAK

Ziemniaki z racji wielości kierunków ich użytkowania, a przede wszystkim stosowania osłon tej uprawy w uprawie na wczesny zbiór odmian jadalnych znajdują się w szerokim zakresie faz rozwojowych od pełni wschodów do niemalże już początku zbiorów (bardzo wczesne odmiany z upraw pod agrowłókniną). Skupimy się w tych zaleceniach przede wszystkim na wielkoobszarowych plantacjach ziemniaka przemysłowego i jadalnego zbieranych w okresie późnoletnim
i jesiennym. Ziemniaki na tych plantacjach mają wielkości około 10 – 15cm i jest to moment, kiedy podobnie jak w buraku cukrowym i kukurydzy wykonujemy pierwszy zabieg dokarmiana dolistnego.
W tej roślinie również polecamy zastosowanie nawozu MAXIMUS Platinum extra PK w dawce 3 – 4 kg/ha, po to aby roślinę o dość płytkim systemie korzeniowym skłonić do większego zagłębienia systemu korzeniowego i większego wysycenia nim dostępnej przestrzeni glebowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększamy możliwości pobierania przez ziemniaka wody i składników pokarmowych dostępnych w glebie, a tym samym zwiększamy potencjał plonowania tej rośliny, uzależniony wprost proporcjonalnie od dostępności tych dwóch czynników plonotwórczych. Jako element wsparcia mikroelementowego dla ziemniaka możemy skorzystać z dwóch skutecznych, acz różnych rozwiązań. Może być to krystaliczny nawóz mikroelementowy MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak w dawce 0,5 kg/ha, dostarczający cała paletę mikroskładników ze zwiększoną dawką boru i cynku lub płynny nawóz EKOLIST duo B+Zn w dawce 2 l/ha. Podanie cynku jako prekursora auksyn zwiększa ilość wykształconych stolonów na których tworzą się bulwy, zwiększając w ten sposób ich liczbę na pojedynczej roślinie, a bor wpływa pozytywnie na zdrowy rozwój powstających bulw. Kompleksowy zabieg z zalecanych nawozów pozwala skutecznie budować potencjał plonowania i zwiększa efektywność ekonomiczną uprawy. Niezależnie od nawożenia podczas bieżących lustracji plantacji (dotyczy to wszystkich upraw) kontrolujemy rośliny pod kątem mogących się pojawiać patogenów, które skutecznie nasze działania plonotwórcze mogą dewaluować.

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON. 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Nasze marki