Loading

Okiem ekperta: Stres cieplny

04.07.2019

Górna granica krytyczna dla cieląt to 25 ° C, jednak zaczynają odczuwać skutki stresu cieplnego już w przy 21 ° C. Cielęta starają się utrzymać stałą temperaturę ciała niezależnie od temperatury zewnętrznej, zwanej strefą termoneutralną. Strefa termoneutralna zależy od temperatury, ruchu powietrza, wilgoci, światła słonecznego, ściółki oraz przeżuwania. Na wiele z tych czynników mają wpływ warunki otoczenia, w którym umieszcza się cielę.

Co możemy zrobić, aby pomóc cielętom uniknąć stresu cieplnego?

1. Zapewnienie cienia.
Tak jak w przypadku każdego zwierzęcia, ważne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska bytowania w tym schronienia i wygodnego miejsca do odpoczynku. Obejmuje to przebywanie cieląt po za bezpośrednim wpływem światłą słonecznego. 

2. Odpowiednia wentylacja.
Odpowiednia cyrkulacja powietrza w cielętniku może pomóc w chłodzeniu cieląt, gdy temperatura otaczająca cielę zostanie usunięta i zastąpiona świeższym chłodniejszym powietrzem. Ruch powietrza może być poprawiony mechanicznie przez wentylatory lub naturalnie przez otwarcie otworów wentylacyjnych / drzwi. Pamiętać jednak należy o unikaniu przeciągów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia cieląt. Poprawiony ruch powietrza w pomieszczeniu zmniejszy również populację much, zmniejszając przenoszenie chorób.

3. Oferuj dużo  świeżej wody.
Gdy cielęta próbują utrzymać temperaturę ciała, woda jest tracona przez dyszenie i pocenie się. Jest to szczególnie ważne, w przypadku narażenia cieląt na biegunki, gdyż cielęta bardzo szybko się odwadniają. Świeża czysta woda ( przechowywana z dala od bezpośredniego światła słonecznego) powinna być stale w zasięgu cieląt.

4. Regularnie odświeżaj starter.
Spożycie suchej paszy będzie na ogół zmniejszone w okresach stresu cieplnego, co oznacza, że ​​dostępny starter powinien być bardzo smaczny i świeżo zadany.

5. Unikaj stresu.
Dobrze jest obchodzić się z cielętami rano, aby stresujące czynności, takie jak usuwanie rogów, szczepienia, przegrupowywania lub transport, mogły być zakończone, gdy zarówno temperatura ciała cielęcia, jak i temperatura otoczenia są najniższe w ciągu dnia.

6. Zastanów się nad skarmianiem większej ilości preparatu mleko zastępczego.
Podczas stresu cieplnego, spożycie  suchego startera zmniejsza się, pozostawiając cielęta z mniejszą ilością energii dostępnej dla wsparcia ich zwiększonych wymagań . Ogólnie rzecz biorąc, zdrowe cielęta raczej nie odmówią wypicia mleka, więc istnieje możliwość zwiększenia ilości energii dostarczanej cielętom poprzez zwiększenie ilości oferowanej paszy płynnej.

Podsumowując, utrzymanie chłodu i komfortu cieląt w okresach gorącej i wilgotnej pogody ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia i wydajności.

Nasze marki