Loading

Okiem ekperta: Jak zapobiegać ketozie

12.08.2019

Zapobieganie ketozie jest przede wszystkim kluczem do uniknięcia niektórych problemów poporodowych takich jak przemieszczenie trawieńca, zatrzymanie łożyska, zapalenia macicy oraz torbielowatości jajników.

Aby zapobiec ketozie, dawka w okresie okołoporodowym od -3 tygodni do + 3 tygodni po wycieleniu  powinna maksymalizować pobranie suchej masy, zapewniać odpowiednią koncentrację energii, zawierać odpowiednia ilość aminokwasów oraz dodatki mineralne z solami anionowymi w ostatnich 3-4 tygodniach zasuszenia. Należy skarmiać pasze dobrej jakości, smaczne, o odpowiednim rozdrobnieniu i bobrze zbilansowane. Wszelkie zmiany  w dawce powinny byś wprowadzane stopniowo. Wystrzegać się skarmiania  kiszonki o wysokiej zawartości kwasu masłowego.

Zarządzając krowami w okresie przejściowym , należy pamiętać o komforcie zwierząt a w szczególności swobodnym dostępie do stołu paszowego. Należy unikać zatuczania krów w późnej laktacji i wczesnym okresie zasuszenia. Dbanie o odpowiednią kondycję krów ogranicza występowanie ketozy typu 2.

Monitorowanie krów pod kątem subklinicznej ketozy pomaga ocenić skuteczność środków profilaktycznych oraz wskazuje zwierzęta do leczenia przed rozwojem formy klinicznej choroby. Krowy należy oceniać codziennie przez pierwsze dwa tygodnie laktacji. Lekarze weterynarii za pomocą gluko- i keto-nomertów określają  prawidłową zawartość glukozy i ciał ketonowych we krwi. Hodowca też może samodzielnie diagnozować ketozę, np. testem do wykrywania ciał ketonowych w mleku i moczu.

W celu obniżenia poziomu ciał ketonowych we krwi możemy podawać w okresie okołoporodowym preparaty z dodatkiem Niacyny. Zwierzętom wysokiego ryzyka profilaktycznie podajemy preparaty z Glikolem.

Zachęcamy do stosowania naszych produktów:
Supermix KWZ  z solami anionowymi i niacyną
Suplement Energia  z glikolem 

Nasze marki