Loading

Nawozy dolistne do upraw rolniczych – jakie wybrać?

02.06.2022
Nawozy dolistne do upraw rolniczych – jakie wybrać?

Nawozy dolistne to doskonały sposób na odżywienie roślin w okresie zwiększonego zapotrzebowania na składniki mineralne czy utrudnionego ich pobierania z gleby. Warto je stosować profilaktycznie w celu uchronienia upraw przed niedoborami (nawet ukrytymi), a także  jako element wspomagający rośliny w warunkach stresów abiotycznych. Nawożenie dolistne jest jednym z elementów, który ma zapewnić wysokie i jakościowe plony. Aby spełniały swoje zadanie, nawozy powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł – ich formuła powinna zostać opracowana przez zespół ekspertów, a preparaty być przebadane laboratoryjnie i w doświadczeniach polowych.

Nawozy dolistne – technologia stosowania

Zespół ekspertów marki EKOPLON pochylił się nad stworzeniem trzech zróżnicowanych technologii nawożenia dla każdej z grupy upraw rolniczych. Są to:

  • Technologia platynowa – zestaw do kompleksowego nawożenia dolistnego, zwłaszcza w warunkach pogodowych niekorzystnych dla harmonijnego rozwoju upraw. Zapewnia wysokie plony bardzo dobrej jakości.
  • Technologia złota – nawozy dolistne, które pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów uprawy.
  • Technologia srebrna – kompozycja nawozów zabezpieczająca uprawy przed skutkami fizjologicznymi wynikającymi z niedoboru składników mineralnych.

Każda z powyższych technologii zawiera nawozy dolistne dopasowane do faz rozwojowych roślin – znajdziemy w nich produkty zarówno płynne, jak i sypkie. Nawozy dolistne EKOPLON są łatwo rozpuszczalne i bardzo proste w przygotowaniu. Przed przystąpieniem do mieszania produktu z innym, powinniśmy zapoznać się z tabelą mieszania i sprawdzić, czy możemy połączyć ze sobą wybrane przez nas nawozy. W przypadku kiedy zamierzonej do zastosowania mieszaniny nie ma w tabeli mieszań, powinniśmy przeprowadzić taką próbę we własnym zakresie w małej objętości.  Wyżej wymienione technologie nawożenia nie wyczerpują wszystkich możliwości jakie dają nawozy EKOPLON. Oczywiście jest możliwość dostosowania produktów i dawek do potrzeb i wymagań roślin rosnących w konkretnych warunkach siedliskowych. W tym chętnie pomogą nasi doradcy – zapraszamy do kontaktu!

Nawozy dolistne do zbóż

Największą powierzchnię wśród upraw w Polsce zajmują  zboża, a wśród nich pszenica. Oprócz pszenicy uprawia się także żyto, pszenżyto, jęczmień i owies. Możliwości wykorzystania zbóż są bardzo szerokie i obejmują zarówno cele konsumpcyjne (młynarstwo), przemysłowe (piwowarstwo, gorzelnictwo czy farmaceutyka) i paszowe. Zboża wymagają nawożenia doglebowego jako podstawowego i dolistnego jako uzupełniającego.

W przypadku nawozów dolistnych stosuje się zarówno preparaty makroelementowe jak i mikroelementowe. Makroelementy, takie jak azot, fosfor, potas, magnez, siarka czy wapń odpowiadają głównie za wielkość plonu ziarna, choć składniki uważane za drugorzędne mocno wpływają na cechy jakościowe (zwartość białka czy glutenu). Jeśli chodzi o mikroelementy, jak na przykład mangan, miedź czy molibden, to stosujemy je głównie profilaktycznie. Mikroelementy wspomagają i warunkują wiele procesów metabolicznych w tym efektywne pobieranie i wykorzystanie azotu oraz pośrednio wspierają reakcje odpornościowe upraw.

Nawozy dolistne do jęczmienia browarnego

Jęczmień browarny to kierunek użytkowania, którego celem jest przygotowanie ziarna o parametrach odpowiednich do przeprowadzenia procesu słodowania. Ważne jest, aby uprawiając ten rodzaj jęczmienia, nie nawozić go nadmiernie azotem – dawka tego składnika powinna być mniejsza, niż w przypadku uprawy jęczmienia na cele paszowe czy konsumpcyjne. Duża ilość azotu powoduje wzrost białka, co negatywnie wpływa na jakość browarnianą ziarna.

Pierwiastkiem, który ma istotny wpływ na jakość zboża i jego wartość browarną, jest fosfor – przyspiesza rozwój roślin i przeciwdziała wyleganiu. Uprawiając jęczmień browarny, warto również stosować nawozy dolistne z dodatkiem potasu, który zwiększa odporność rośliny na choroby i ilość węglowodanów w ziarnie, a zmniejsza zawartość białka.

Nawozy dolistne do rzepaku i kukurydzy

Polska należy do jednego z czołowych producentów rzepaku w Europie. Uprawia się go na cele przemysłowe (przemysł spożywczy, paszowy i chemiczny), ale jest także cenną rośliną miododajną. Rzepak jest rośliną bardzo wymagającą pod względem składników odżywczych, a także terminowości i prawidłowości prowadzenia zabiegów agrotechnicznych. Uprawa rzepaku jest nieodzownie związana z koniecznością wysokiego nawożenia, w tym nawożenia dolistnego. Główny ciężar jeśli chodzi do dolistną aplikację składników jest tutaj położony na nawozy dolistne mikroelementowe. Niedobór mikroelementów hamuje lub ogranicza wiele procesów biochemicznych. Istotne jest to, że niedobory te często nie są widoczne w postaci wyrazistych objawów, ale mogą znacząco wpływać na poziom plonowania rzepaku.

Nawozy dolistne - dron pryskający pole kukurydzy nawozami dolistnymi)

Kukurydza zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju i obecnie zajmuje już drugie miejsce po pszenicy pod względem zajmowanego areału. Tak, jak rzepak, kukurydza uprawiana jest w kilku kierunkach użytkowania – paszowym (ziarno, kiszonka z całych roślin, CCM), konsumpcyjnym (mąka, kasza) i przemysłowym (biogaz, etanol, farmaceutyki). Najistotniejszymi składnikami w jej uprawie są fosfor, potas i magnez, a z mikroelementów cynk i bor – ich niedobory prowadzą do zmniejszenia plonu oraz gorszej jakości ziarna i kiszonki. Fosfor dzięki wpływowi na rozwój systemu korzeniowego i potas poprzez regulację gospodarki wodnej rośliny wspomagają kukurydzę przy okresowych deficytach wody, a cynk i bor odpowiadają za parametry fizyczne kolby (długość, wypełnienie ziarniakami). W celu skutecznego uzupełnienia powyższych składników w uprawie kukurydzy powinniśmy stosować nawozy dolistne, których skład jest dopasowany do specyficznych potrzeb tej rośliny.

Nawozy dolistne do ziemniaków

Mimo zmieniających się upodobań kulinarnych ziemniak nadal stanowi ważny element naszej tradycji kulinarnej. Stąd plantacje ziemniak stanowią sporą część w strukturze zasiewów w Polsce. Zmienił się za to system jego uprawy – z powszechnego i ekstensywnego na specjalistyczny i intensywny. Intensywna uprawa wymaga przede wszystkim wysokiego nawożenia doglebowego, ale wymusza też niejako dodatkowe użycie nawozów dolistnych. Dolistna aplikacja składników przynosi szereg korzyści, wśród których możemy wyróżnić: zwiększenie plonów, mniejszą podatność na uszkodzenia, większą odporność na suszę i inne stresy abiotyczne. Kompleksowe odżywienie roślin stanowi także o wyższym statusie fitosanitarnym plantacji. Najważniejszymi makro- i mikroelementami, które powinniśmy dostarczać ziemniakom są potas, cynk, bor i żelazo.

Nawozy dolistne do buraków cukrowych

Uprawa buraka cukrowego na terenie Polski zajmuje powierzchnię około 200 tysięcy hektarów. Częścią użytkową tej rośliny jest oczywiście korzeń, z którego pozyskuje się cukier. Pozostała część buraka cukrowego, tj. liście i część główki stanowią zielony nawóz i pozostają na polu.

W początkowej fazie wzrostu do etapu zwarcia międzyrzędzi powinniśmy stosować nawozy dolistne bogate w azot, nie zapominając o borze czy molibdenie. W późniejszych fazach powinniśmy stopniowo zmniejszać podawanie azotu, aż do całkowitego zaprzestania w okresie silnego wzrostu korzenia spichrzowego. Zbyt duża ilość azotu w późniejszych okresach wzrostu skutkuje pogorszenie jakości technologicznej korzeni buraka.

Ważnym składnikiem, który powinien zawierać nawóz dolistny stosowany w uprawie buraka cukrowego, jest potas. Pełni on wiele ważnych funkcji związanych głównie z regulacją ciśnienia osmotycznego i turgoru rośliny (w czym skutecznie wspiera go sód). Procesy takie jak: regulacja pobierania azotu, kontrola gospodarki wodnej i akumulacji cukrów, są mocno skorelowane z prawidłowym odżywieniem potasem. Ważnymi składnikami nawozów dolistnych do buraków cukrowych są również wapń i magnez, które mają istotny wpływ na rozbudowę systemu korzeniowego rośliny i utrzymanie zwartej i jędrnej struktury organów rośłiny.

Nawozy dolistne do roślin bobowatych

Uprawa roślin bobowatych w naszym kraju powoli rozwija się co jest związane z systemem wsparcia rolnictwa i wymaganiami wzajemnej zgodności a wkrótce także Zielonego Ładu. Jednakże uprawy te mają często charakter przerywnika w mocno zbożowym płodozmianie i bardzo często są traktowane po macoszemu. A rośliny bobowate mogą być cennym źródłem białka paszowego, ograniczając jego zużycie ze źródeł zewnętrznych. Nasiona roślin strączkowych są bogate w białko i odgrywają istotną rolę w zdobywającej coraz większą popularność diecie wegańskiej.

Nawozy dolistne - traktor rozpylający nawozy na polu

Ze względu na zdolność do wiązania azotu atmosferycznego ten składnik nie jest wymagany w nawożeniu dolistnym. Niewielką dawkę azotu stosuje się w formie tzw. dawki startowej stosowanej doglebowo przed wysiewem rośliny uprawnej. Rośliny bobowate i ich nawożenia dolistne jest bardzo ważne z uwagi na konieczność dostarczenia kluczowych mikroskładników pokarmowych, odpowiedzialnych za podstawowe funkcje plonotwórcze rośliny. Za pomocą nawozów powinniśmy najpierw dostarczać uprawom fosfor, potas, bor, cynk i molibden. Składniki te powodują, że rośliny głęboko się korzenią, dobrze radzą sobie z deficytem wody, zawiązują dużo wydajnie funkcjonujących brodawek korzeniowych i prawidłowo przebiegają procesy generatywne (od zawiązania pąków kwiatowych poprzez kwitnienie, zapylenie aż do zawiązania strąków). Wszystko to razem składa się na wynik końcowy jakim jest plon zebranych nasion.

 

Stosowanie nawozów dolistnych w uprawach rolniczych to bardzo istotny, a wręcz nieodzowny element agrotechniki tych roślin. Ważne jest, aby używać nawozów nie wtedy, gdy widać niedobory składników pokarmowych, ale profilaktycznie przed wystąpieniem tzw. faz krytycznych zapotrzebowania. Dzięki temu unikniemy strat, a nasze plony będą wyższe. Warto skorzystać z oferty przygotowanej przez ekspertów EKOPLON, która zawiera zestaw specjalnie przygotowanych pod konkretne uprawy rolnicze nawozów dolistnych, pozwalających osiągnąć zadowalające efekty.

Nasze marki