Loading

Nawożenie donasienne – pierwszy krok do wysokiego plonu

26.07.2016
Żniwa w pełni w wielu regionach kraju, a niedługo rozpocznie się czas siewów ozimin. Warto już teraz zastanowić się i zaplanować strukturę zasiewów w gospodarstwie. Zapewne jak zwykle największą powierzchnię zajmą zboża ozime. I to przygotowaniu materiału siewnego tych roślin chciałbym poświęcić ten artykuł.

Podstawową zasadą powinien być wybór nasion kwalifikowanych, który z jednej strony zapewnia nam określone normami parametry jakościowe materiału siewnego, a z drugiej daje gwarancję pewności co do odmiany jaką wybieramy do siewu uwzględniając warunki gospodarstwa i oczekiwany kierunek produkcji (konsumpcja, pasza). Materiał taki jest już zaprawiony zaprawami grzybobójczymi przez producenta materiału siewnego. Im ów producent sięgnie po lepszą zaprawę tym nasze rośliny będą lepiej ochronione przed chorobami już od pierwszych dni wzrostu, co przy dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów i silnej presji chorób szczególnie fuzaryjnych ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu ich występowania.

Co jeszcze możemy zrobić na etapie wyboru materiału siewnego aby zwiększyć szansę realizacji potencjału plonowania wybranych odmian zbóż? Możemy sięgnąć po nasiona zaprawione nawozem Stim+ , lub jeżeli mamy takie możliwości zaprawić nim sami materiał siewny. Stim+ to bogate pod względem składu rozwiązanie wczesnego odżywienia roślin. Dostarcza kiełkującym roślinom cała paletę składników pokarmowych stymulując już od pierwszych dni wzrostu prawidłowy rozwój roślin, a dzięki zawartości kwasów humusowych i fulwowych zapewnia siewce dodatkową ilość wilgoci (kwasy te akumulują 20 – 30 krotnie więcej wody niż same ważą). Efekt ten doskonale widać na zdjęciu obok na doświadczeniu szalkowym z wywołanym sztucznie deficytem wody w okresie wschodów.

Co nam daje stosowanie materiału siewnego zaprawionego nawozemStim+? Przede wszystkim wyrównane wchody – chyba najistotniejszy wskaźnik jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich plonów i wyrównanie zbieranego ziarna. Oprócz tego w fazie wschodów obserwujemy znaczny wzrost wigoru roślin, silniejszy rozwój systemu korzeniowego siewki i będący konsekwencją tych zdarzeń intensywniejszy proces krzewienia, który powinien zachodzić (przynajmniej częściowo) już jesienią. Rozwój siewki, a szczególnie krzewienie są pierwszymi fazami, których przebieg bezpośrednio wpływa na wielkość plonu, czyli efektywność ekonomiczną uprawy danego zboża. Kolejne obserwowane efekty stosowania nawozu Stim+ są następstwem tego co zadziało się na plantacji w tych wczesnych fazach rozwojowych. Wyrównanie łanu, zmniejszenie jego piętrowości (zdjęcie obok) i uzyskanie powyżej 2 źdźbeł z pełni rozwiniętym kłosem i wyższy plon(wykres obok), który zbieramy podczas kolejnych żniw są konsekwencją zastosowania nawozu donasiennego Stim+ do zaprawiania materiału siewnego.

 

Stim+na dobry początek…

i jeszcze lepszy finał!

Galeria zdjęć

Nasze marki