Loading

Wyzwania w rolnictwie

NITROSPEED 39 a nawozy mocznikowe z inhibitorami ureazy.

Dostarczenie roślinom odpowiedniej dawki azotu jest jednym z głównych czynników plonotwórczych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że oprócz ilości składnika istotna jest również jego forma oraz przyswajalność.

Czytaj więcej

Nawożenie dolistne w warunkach suszy

Deficyt wody i jego skrajna forma, czyli susza są jednym z najsilniejszych i najbardziej destrukcyjnych czynników z punktu widzenia wielkości i jakości plonu roślin uprawnych. 

Czytaj więcej

Stres u roślin

Tegoroczna wiosna przyniosła uprawom polowym silny stres związany ze zmiennymi i trudnymi warunkami polowymi. Warunki te choć nie są ekstremalnymi z jakimi możemy się spotkać w marcu, kwietniu i maju, to są cechą charakterystyczną naszej strefy klimatycznej. Zatem kilka słów o stresie u roślin, o zapobieganiu stresom i ograniczaniu ich skutków.

Czytaj więcej

Przymrozki wiosenne - jak zabezpieczyć rośliny?

W Polsce powszechnym zjawiskiem są przymrozki wiosenne, które występują pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja, do tak zwanej „zimnej Zośki”. Przymrozkiem nazywamy obniżenie się temperatury powietrza poniżej temperatury zamarzania wody, tj. poniżej 0°C. Spadki temperatury od -1°C do -8°C, mogą uszkodzić pąki kwiatowe, kwiaty lub zawiązki owoców drzew i krzewów owocowych. Późnowiosenne przymrozki często powodują duże straty również w uprawie rzepaku ozimego, zbóż oraz polowej uprawie warzyw.

Czytaj więcej

Nawożenie dolistne, a dobra kondycja roślin.

W dobie coraz większych problemów z dostępnością substancji czynnych dla środków ochrony roślin, w tym również wycofywania z katalogu dozwolonych kolejnych substancji aktywnych, powstaje pytanie jak utrzymać plantację w dobrym stanie. Każdy producent ma świadomość, że dobrze utrzymana plantacja to w konsekwencji wysokie, dobrej jakości plony.

Czytaj więcej
Nasze marki